‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Täydelliset inhimilliset tunteet ja hyveet

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Täydelliset inhimilliset tunteet ja hyveet

sivu 128

Marraskuun 23. päivänä 1911

'Abdu'l-Bahá sanoi:

Teidän kaikkien pitäisi olla erittäin onnellisia ja kiitollisia Jumalalle siitä suuresta etuoikeudesta, joka on tullut teidän osaksenne.

Tämä kokous on puhtaasti henkinen. Ylistys olkoon Jumalalle siitä, että sydämenne ovat kääntyneet Hänen puoleensa, että sielunne ovat kiintyneet Hänen valtakuntaansa, että teillä on henkistä pyrkimystä ja että ajatuksenne kohoavat tomun maailman yläpuolelle.

Te kuulutte puhtauden maailmaan ettekä tyydy viettämään elämäänne kuten eläimet, kuluttaen päivänne syömisessä, juomisessa ja nukkumisessa. Te olette todellakin ihmisiä. Ajatuksenne ja pyrkimyksenne suuntautuvat inhimillisen täydellisyyden saavuttamiseen. Elätte tehdäksenne hyvää ja tuottaaksenne onnea toisille. Suurimpana toiveenanne on lohduttaa surevia, vahvistaa heikkoja ja antaa toivoa epätoivoisille sieluille. Yötä päivää ajatuksenne suuntautuvat Valtakunnan puoleen ja sydämenne ovat täynnä Jumalan rakkautta.

sivu 129

Täten te ette tunne vastustusta, vastenmielisyyttä ettekä vihaa, sillä jokainen elävä olento on teille rakas ja te tavoittelette jokaisen parasta.

Nämä ovat täydellisiä inhimillisiä tunteita ja hyveitä. Ellei ihmisellä ole mitään näistä, hänen olisi parasta lakata olemasta. Jos lamppu on lakannut antamasta valoa, olisi parasta hävittää se. Ellei puu kanna hedelmää, olisi parasta kaataa se, sillä se on vain rasituksena maalle.

On totisesti tuhatkertaisesti parempi ihmisen kuolla kuin jatkaa elämäänsä vailla hyveitä.

Meillä on silmät, joilla voimme nähdä, mutta ellemme silmiämme käytä, mitä hyötyä niistä on meille? Meillä on korvat, joilla voimme kuulla, mutta jos olemme kuuroja, miten ne hyödyttävät meitä?

Meillä on kieli, jolla voimme ylistää Jumalaa ja ilmoittaa hyvää sanomaa, mutta jos olemme mykkiä, kuinka hyödytön kielemme onkaan.

Kaikkirakastava Jumala loi ihmisen säteilemään jumalallista valoa ja valaisemaan maailmaa sanoillaan, teoillaan ja elämällään. Jos hänessä ei ole hyveitä, hän ei tule lainkaan eläintä paremmaksi, ja eläin vailla älyä on alhainen.

Taivaallinen Isä antoi ihmiselle älyn verrattoman lahjan, jotta ihmisestä tulisi henkinen valo, joka tunnetaan aineellisuuden pimeyden läpi ja tuo hyvyyttä ja totuutta maailmaan. Jos te vilpittömästi noudatatte Bahá'u'lláhin opetuksia, te tulette todellakin maailman valoksi, maailmaruumiin sieluksi, ihmiskunnalle lohdutukseksi ja avuksi ja koko maailmankaikkeuden pelastuksen lähteeksi. Yrittäkää tämän tähden koko sydämestänne ja sielustanne seurata Siunatun sivu 130 Täydellisyyden käskyjä, ja olkaa vakuuttuneita siitä, että mikäli onnistutte elämään elämää, jonka Hän teille viitoittaa, iankaikkinen elämä ja taivaan valtakunnan ikuinen ilo tulevat teidän osaksenne, ja jokaisena elämänne päivänä teidän vahvistukseksenne lähetetään taivaallista ravintoa.

Sydämestäni rukoilen, että jokainen teistä saavuttaisi tämän täydellisen ilon.