‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Pyhä Henki on välittävä voima ihmisen ja Jumalan välillä

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Pyhä Henki on välittävä voima ihmisen ja Jumalan välillä

Avenue de Camoens 4

Lokakuun 31. päivänä 1911

Jumalallinen Todellisuus on käsittämätön, rajaton, ikuinen, kuolematon ja näkymätön.

Luomakuntaa sitoo luonnon laki, se on rajallinen ja kuoleva.

Rajattoman Todellisuuden ei voida sanoa kohoavan tai laskeutuvan. Se on ihmisymmärryksen yläpuolella eikä sitä voida kuvailla käsitteillä, joita käytetään luodun maailman ilmiöistä.

Niinpä ihminen välttämättä tarvitsee sitä ainoata voimaa, jonka avulla hän pystyy vastaanottamaan apua Jumalalliselta Todellisuudelta, sillä ainoastaan tämä voima voi saattaa hänet yhteyteen kaiken elämän alkulähteen kanssa.

Tarvitaan välittäjää saattamaan kaksi äärimmäisyyttä kosketukseen toistensa kanssa. Rikkaus ja köyhyys, hyvinvointi ja puutteenalaisuus: ilman välittävää voimaa ei vastakohtaparien välillä voisi olla minkäänlaista yhteyttä.

Niin siis voimme sanoa, että Jumalan ja Ihmisen välillä täytyy olla välittäjä, ja tämä välittäjä on Pyhä sivu 62 Henki, joka saattaa luodun maan yhteyteen tuon 'Käsittämättömän', tuon Jumalallisen Todellisuuden kanssa.

Jumalallista Todellisuutta voidaan verrata aurinkoon ja Pyhää Henkeä auringon säteisiin. Kuten auringon säteet tuovat auringon valoa ja lämpöä maahan antaen elämää kaikille luoduille, samoin 'Ilmaisijat' tuovat Jumalallisen todellisuuden auringolta Pyhän Hengen voiman antamaan valoa ja elämää ihmisten sieluihin.

Katsokaahan, välittäjä on välttämätön auringon ja maan välillä; aurinko ei laskeudu maahan eikä maa nouse aurinkoon. Tämän yhteyden luovat auringon säteet, jotka tuovat valoa ja lämpöä ja kuumuutta.

Pyhä Henki on Totuuden auringon valo, joka rajattomassa voimassaan tuo elämää ja valaistusta koko ihmiskunnalle, vuodattaen jumalallista säteilyä kaikkiin sieluihin, tuoden Jumalan armon siunaukset koko maailmalle. Ilman auringon säteitä, jotka toimivat lämmön ja valon välittäjinä, maa ei voisi hyötyä auringosta.

Aivan samoin on Pyhä Henki ihmisen elämän todellinen peruste. Ilman Pyhää Henkeä ihmisellä ei olisi ymmärrystä, hän ei pystyisi hankkimaan tieteellistä tietoaan, jonka avulla hän on saavuttanut suuren valtansa vaikuttaa muuhun luomakuntaan. Pyhän Hengen valaistus antaa ihmiselle kyvyn ajatella ja mahdollisuuden tehdä keksintöjä, joiden avulla hän taivuttaa luonnonlait omaan tahtoonsa.

Jumalan profeettojen välityksellä Pyhä Henki opettaa ihmiselle henkisiä hyveitä ja antaa hänelle mahdollisuuden saavuttaa ikuisen elämän.

Kaikki nämä siunaukset Pyhä Henki tuo ihmiselle.

sivu 63

Sen vuoksi voimme ymmärtää, että Pyhä Henki on välittäjä Luojan ja luotujen välillä. Auringon valo ja lämpö tekevät maan hedelmälliseksi ja synnyttävät elämää kaikessa mikä kasvaa, Pyhä Henki taas elvyttää ihmisten sielut.

Suuret apostolit, Pyhä Pietari ja evankelista Pyhä Johannes, olivat alunperin yksinkertaisia vaatimattomia työmiehiä, jotka uurastivat jokapäiväisen leipänsä edestä. Pyhän Hengen voiman kautta heidän sielunsa kirkastuivat ja he saivat Herran Kristuksen ikuiset siunaukset.