‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Pariisilaisessa studiossa pidetty puhe

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Pariisilaisessa studiossa pidetty puhe

sivu 80

Marraskuun 6. päivänä 1911

Tämä on todellinen Bahá'í-talo. Aina kun tällainen talo tai kokouspaikka perustetaan, siitä tulee kaupunkinsa tai maansa kehityksen tärkeimpiä edistäjiä. Se rohkaisee oppineisuuden ja tieteen kasvua, ja se tunnetaan voimakkaan henkisyytensä vuoksi ja sen rakkauden vuoksi, jota se levittää kansojen keskuuteen.

Tällaisen kokouspaikan perustamista seuraa aina hyvin suuri menestys. Ensimmäinen Bahá'í-yhdyskunta, joka oli Teheranissa, oli suuresti siunattu! Yhdessä vuodessa se oli kasvanut niin nopeasti, että sen jäsenten lukumäärä oli lisääntynyt alkuperäisestä lukumäärästään yhdeksänkertaiseksi. Nykyään kaukaisessa Persiassa on monia tuollaisia yhdyskuntia, joissa Jumalan ystävät tapaavat toisensa täydellisessä ilossa, rakkaudessa ja yhteenkuuluvaisuudessa. He opettavat Jumalan Asiaa, kasvattavat tietämättömiä ja liittävät sydämet yhteen veljellisessä ystävyydessä. He auttavat köyhiä ja tarvitsevia ja antavat heille heidän jokapäiväisen leipänsä. He rakastavat sairaita ja huolehtivat näistä, ja he ovat sivu 81 toivon ja lohdun sanansaattajia murheellisille ja sorretuille.

Oi te täällä Pariisissa! Ponnistelkaa niin, että teidänkin kokouksistanne tulee tällaisia ja että ne kantavat vieläkin suurempia hedelmiä.

Oi Jumalan ystävät! Jos te luotatte Jumalan sanaan ja olette vahvoja, jos te noudatatte Bahá'u'lláhin määräyksiä hoitaa sairaita, nostaa langenneita, huolehtia köyhistä ja tarvitsevista, antaa turvaa puutteessaoleville, suojata sorrettuja, lohduttaa murheellisia ja rakastaa koko sydämestänne ihmiskunnan maailmaa, niin, sen teille sanon, tämä kokouspaikka on ennen pitkää näkevä ihanan sadon. Päivä päivältä on jokainen jäsen kehittyvä ja tuleva yhä henkisemmäksi. Mutta teillä on oltava vankka perusta ja jokaisen jäsenen on selvästi ymmärrettävä päämääränne ja tavoitteenne. Niiden tulee olla seuraavat:

  1. Osoittaa myötätuntoa ja hyväntahtoisuutta koko ihmiskunnalle.
  2. Suorittaa palveluksia ihmiskunnalle.
  3. Pyrkiä ohjaamaan ja valistamaan niitä, jotka ovat pimeydessä.
  4. Olla ystävällisiä jokaiselle ja osoittaa rakkautta jokaista elävää sielua kohtaan.
  5. Olla nöyrä suhteessa Jumalaan, rukoilla Häntä uskollisesti, jotta päivä päivältä kasvatte Häntä lähemmäksi.
  6. Olla niin uskollisia ja vilpittömiä kaikissa toimissa, että jokainen jäsen tummetaan rehellisyyden, rakkauden, uskon, ystävällisyyden, anteliaisuuden ja rohkeuden ominaisuuksien ruumiillistumana, olla vapautuneita kaikesta siitä, mikä ei ole Jumalasta, olla taivaallisen sivu 82 hengen viehättämiä, olla pyhä sielu, niin että maailma saa tietää, että bahá'í on täydellinen olento.

Pyrkikää saavuttamaan tämä näissä kokouksissa. Silloin te, Jumalan ystävät, todella kokoonnutte yhteen suuresti iloiten! Auttakaa toinen toistanne, olkaa kuin yksi ihminen, saavutettuanne täydellisen ykseyden.

Rukoilen Jumalaa, että te joka päivä kehitytte henkisyydessä, että Jumalan rakkaus tulee entistä ilmeisemmäksi teissä, että sydäntenne ajatukset puhdistuvat ja että kasvonne aina ovat kääntyneinä Jumalan puoleen. Lähestykää te kaikki ykseyden kynnystä ja astukaa Valtakuntaan. Olkoon teistä jokainen kuin liekehtivä soihtu, jonka Jumalan rakkauden tuli on sytyttänyt ja joka palaa kirkkaana.