‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Kysymyksiä ja vastauksia eri aiheista

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Kysymyksiä ja vastauksia eri aiheista

97 Cadogan Gardens, Lontoo

26.12.1912

RUKOUS

”Pitäisikö rukouksen saada toiminnan muoto?”

'Abdu'1-Bahá: ”Kyllä, bahá'í-uskossa taiteita, tieteitä ja kaikkia taitoja pidetään hartauden harjoittamisena. Ihminen, joka valmistaa arkin kirjepaperia parhaan kykynsä mukaan tunnollisesti saadakseen siitä täydellisen, ylistää Jumalaa. Lyhyesti sanottuna kaikki ponnistelu ja vaivannäkö, jonka ihminen tekee täydestä sydämestään, on hartauden harjoittamista, mikäli se on korkeimpien vaikuttimien ja ihmiskunnan palveluhalun innoittamaa. Tämä on hartauden harjoittamista: palvella ihmiskuntaa ja pitää huolta ihmisten tarpeista. Lääkäri, joka pitää huolta sairaista lempeästi ja hellävaraisesti, ennakkoluulottomasti ja uskoen ihmisrodun yhteenkuuluvuuteen, ylistää Jumalaa.”

ELÄMÄN TARKOITUS

”Mikä on elämämme tarkoitus?”

'Abdu'l-Bahá: ”Saavuttaa hyveitä. Me tulemme maasta, miksi meidät siirrettiin kivikunnasta kasvikuntaan -- ja edelleen eläinkuntaan? sivu 200 Jotta voisimme saavuttaa täydellisyyden kaikissa näissä valtakunnissa, jotta voisimme omistaa kivennäisen parhaat ominaisuudet, hankkia kasvin kasvuvoiman, jotta meillä olisi eläimen vaistot ja näkö-, kuulo-, haju-, kosketus- ja makuaisti, kunnes astumme eläinkunnasta ihmiskuntaan ja saamme ajattelun lahjan, keksimiskyvyn ja hengen voimat.”

PAHUUS

”Mitä on pahuus?”

'Abdu'l-Bahá: ”Pahuus on epätäydellisyyttä. Synti on ihmisen tila alemman luonnon maailmassa, sillä luonnossa on sellaisia puutteita kuin epäoikeudenmukaisuutta, sortoa, vihaa, vihamielisyyttä, kamppailua; nämä ovat luonnon alemman tason piirteitä. Nämä ovat maailman syntejä, hedelmiä siitä puusta, josta Aatami söi. Kasvatuksen avulla meidän on vapauduttava näistä epätäydellisyyksistä. Jumalan sanansaattajat on lähetetty, Pyhät kirjat on kirjoitettu, jotta ihminen voisi olla vapaa. Aivan samoin kuin hän syntyy tähän epätäydellisyyden maailmaan äitinsä kohdusta, samoin hän syntyy hengen maailmaan jumalallisen kasvatuksen kautta. Kun ihminen syntyy ilmiöiden maailmaan, hän löytää maailmankaikkeuden -- kun hän syntyy tästä maailmasta hengen maailmaan, hän löytää Jumalan valtakunnan.”

SIELUN KEHITTYMINEN

”Kehittyykö sielu enemmän tämän maailman murheen vai ilon kautta?”

'Abdu'l-Bahá: ”Ihmisen mieli ja henki edistyvät, kun häntä koetellaan kärsimyksillä. Mitä enemmän maata kynnetään, sitä paremmin siemen kasvaa, sitä parempi on sato oleva. Samoin kuin sivu 201 aura kyntää maata syvälti puhdistaen sen rikkaruohoista ja ohdakkeista, samoin kärsimykset ja koettelemukset vapauttavat ihmisen tämän maailmallisen elämän mitättömistä asioista, kunnes hän saavuttaa täydellisen irrottautumisen tilan. Hänen elämänasenteensa tässä maailmassa on oleva jumalallinen onnellisuus. Ihminen on niin sanoakseni epäkypsä; kärsimisen tulen kuumuus on kypsyttävä hänet. Tarkastelkaa menneitä aikoja ja huomaatte, että suurimmat ihmiset ovat kärsineet eniten.”

”Tulisiko kärsimysten kautta kehitystä saavuttaneen ihmisen pelätä onnellisuutta?”

'Abdu'l-Bahá: ”Kärsimisellä hän on saavuttava ikuisen onnen, jota mikään ei voi häneltä riistää. Kristuksen apostolit kärsivät; he saavuttivat ikuisen onnen.”

”Onko sitten mahdotonta saavuttaa onnellisuutta kärsimättä?” 'Abdu'l-Bahá: ”Ikuisen onnellisuuden saavuttamiseksi on kärsittävä. Itsensä uhraamisen tilan saavuttaneella on todellinen ilo. Ajallinen onni on katoavaa.”

”Voiko poismennyt sielu keskustella jonkun vielä maan päällä olevan kanssa?”

'Abdu'l-Bahá: ”Keskustelua voi olla, mutta ei siten kuin meidän keskustelumme. Ei ole epäilystäkään, etteivätkö korkeampien maailmojen voimat olisi vuorovaikutuksessa tämän tason voimien kanssa. Ihmissydän on innoitukselle avoin: tämä on henkistä tiedonvälitystä. Samoin kuin unessa voi keskustella ystävänsä kanssa suun pysyessä hiljaa, samoin on hengen keskustelussa. Ihminen voi keskustella oman minänsä kanssa sanoen: ”Voinko tehdä tämän? Onko minun viisasta tehdä tämä työ?” Tällainen on keskustelua korkeamman minän kanssa.”