‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Kymmenes periaate: Sukupuolten yhdenvertaisuus

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Kymmenes periaate: Sukupuolten yhdenvertaisuus

Avenue de Camoens 4, Pariisi

Marraskuun 14. päivänä 1911

Bahá'u'lláhin opetusten kymmenes periaate on sukupuolten yhdenvertaisuus.

Jumala on luonut kaikki olennot pareittain. Ihmiskunnassa, eläinkunnassa ja kasvikunnassa, kaikissa näissä kolmessa luomakunnassa on kaikissa lajeissa kahta sukupuolta, ja niiden välillä vallitsee täydellinen yhdenvertaisuus.

Kasvikunnassa on hedekasveja ja emikasveja. Niillä on samat oikeudet ja niille kuuluu yhtäläinen osa lajin kauneudesta, vaikkakin voitaisiin sanoa, että puu, joka kantaa hedelmiä, on parempi kuin hedelmätön puu.

Eläinkunnasta näemme, että koiraalla ja naaraalla on samat oikeudet ja että ne kumpikin pääsevät osallisiksi lajinsa eduista.

Olemme nyt todenneet, että mainituissa luomakunnan alemmissa kerroksissa toinen sukupuoli ei ole toista parempi. Ihmiskunnassa huomaamme suuren eron: naissukupuolta kohdellaan ikään kuin se olisi alhaisempi, eikä sille ole annettu yhtäläisiä oikeuksia sivu 184 ja etuuksia. Tämä tilanne ei johdu luonnosta vaan kasvatuksesta. Jumalallisessa luomakunnassa sellaista eroa ei ole. Jumalan silmissä kumpikaan sukupuoli ei ole toista ylempänä. Miksi siis toinen sukupuoli väittäisi toista alempiarvoiseksi ja pidättäisi toiselta tälle kuuluvat oikeudet ja etuudet, ikään kuin Jumala olisi valtuuttanut siten toimimaan? Jos naiset saisivat samat kasvatukselliset edut kuin miehet saavat, kävisi ilmi, että kummallakin on yhtäläiset kyvyt opintoihin.

Joissakin suhteissa nainen on miestä ylempänä. Hän on lempeämpi ja vastaanottavaisempi ja hänen intuitionsa on voimakkaampi.

Ei voida kieltää sitä, että nainen on tällä hetkellä monessa suhteessa miestä jäljessä, eikä myöskään sitä, että tämä väliaikainen alempiarvoisuus johtuu koulutusmahdollisuuksien puuttumisesta. Elämän taistelussa nainen on voimakkaampi kuin mies, sillä naista mies saa kiittää olemassaolostaankin.

Jos äiti on saanut koulutusta, silloin saavat hänen lapsensa hyvää opetusta. Jos äiti on viisas, silloin ohjataan lapsetkin viisauden polulle. Jos äiti on uskonnollinen, hän osoittaa lapsilleen, miten heidän tulisi rakastaa Jumalaa. Jos äiti on hyveellinen, hän opastaa pienokaisensa vilpittömyyden poluille.

On siis selvää, että tuleva sukupolvi on riippuvainen tämän päivän äideistä. Eikö naisella ole tässä tärkeä vastuu kannettavanaan? Eikö hän tarvitse kaikkea mahdollista tukea varustautuakseen tähän tehtävään?

Varmastikaan ei siis ole Jumalan mielen mukaista, että niin tärkeä tekijä kuin nainen joutuu kärsimään koulutuksen puutetta, estyen siten saavuttamasta sivu 185 suurelle elämäntehtävälleen toivottavia ja välttämättömiä täydellisyyksiä. Jumalallinen oikeudenmukaisuus vaatii, että kummankin sukupuolen oikeuksia on yhtäläisesti kunnioitettava, koska kumpikaan ei Taivaan silmissä ole toistaan parempi. Arvokkuus Jumalan edessä ei riipu sukupuolesta vaan sydämen puhtaudesta ja kirkkaudesta. Inhimilliset hyveet kuuluvat yhtäläisesti kaikille.

Naisen on yritettävä saavuttaa suurempaa täydellisyyttä, yritettävä olla miehen veroinen joka suhteessa, edistyä kaikessa, missä hän on tähän saakka ollut jäljessä, niin että miehen on pakko myöntää nainen kyvyiltään ja saavutuksiltaan yhdenvertaiseksi.

Euroopassa naiset ovat edistyneet enemmän kuin idässä, mutta vielä on tehtävä paljon. Kun opiskelijoiden lukuvuosi on lopussa, pidetään tutkinto, jonka tulokset osoittavat kunkin opiskelijan tiedot ja kyvykkyyden. Samoin on oleva naisen: hänen tekonsa tulevat osoittamaan hänen kykynsä. Enää sitä ei tarvitse kuuluttaa sanoin.

Toivoni on, että idän naiset, samoin kuin heidän läntiset sisarensa, edistyvät nopeasti, kunnes ihmiskunta saavuttaa täydellisyyden.

Jumalan hyvyys on kaikkia varten ja antaa voiman kaikelle kehitykselle. Kun miehet myöntävät naisten yhdenvertaisuuden, naisten ei enää tarvitse taistella oikeuksistaan. Yksi Bahá'u'lláhin periaatteista on siis sukupuolten yhdenvertaisuus.

Naisten on ponnisteltava suuresti saadakseen henkistä voimaa ja kasvaakseen viisauden ja pyhyyden hyveissä, kunnes heidän valistuneisuutensa ja ponnistelunsa onnistuvat toteuttamaan ihmiskunnan sivu 186 ykseyden. Heidän on työskenneltävä palavalla innolla levittääkseen Bahá'u'lláhin opetuksia kansojen keskuuteen, niin että Jumalallisen Anteliaisuuden loistava valo ympäröi maailman kaikkien kansojen sielut.