‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Kristuksen tulemista koskevien ennustusten todellinen merkitys

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Kristuksen tulemista koskevien ennustusten todellinen merkitys

sivu 57

Lokakuun 30. päivänä 1911

Raamatussa on ennustuksia Kristuksen tulemisesta. Juutalaiset odottavat yhä Messiaan tuloa ja rukoilevat Jumalaa päivin ja öin kiiruhtamaan Hänen saapumistaan.

Kun Kristus tuli, he tuomitsivat ja surmasivat Hänet, sanoen: Tämä ei ole se, jota me odotamme. Tietäkää, että Messiaan saapuessa merkit ja ihmeet todistavat, että Hän totisesti on Kristus. Me tiedämme nuo merkit ja edellytykset, ja ne eivät ole esiintyneet. Messias on ilmestyvä tuntemattomasta kaupungista. Hän on istuva Daavidin valtaistuimella, ja katso, Hän on tuleva terämiekka kädessään ja rautaruoskalla Hän on hallitseva. Hän on täyttävä profeettojen lain, Hän on valloittava idän ja lännen ja Hän on saattava kunniaan valitun kansansa, juutalaiset. Hän on tuova mukanaan rauhan hallituksen, jonka aikana yksinpä eläinten ja ihmisten välinen vihollisuus lakkaa. Sillä katso, susi ja karitsa juovat samasta lähteestä ja leijona ja peura lepäävät samalla laitumella, käärme ja hiiri asustavat samassa pesässä ja kaikki Jumalan luodut elävät rauhassa.”

sivu 58

Juutalaisten mielestä Jeesus Kristus ei täyttänyt yhtäkään näistä edellytyksistä, sillä heidän silmänsä olivat sidotut eivätkä he voineet nähdä.

Jeesus tuli Nasaretista, ei suinkaan tuntemattomasta paikasta. Kädessään Hän ei kantanut miekkaa, ei edes sauvaa. Hän ei istunut Daavidin valtaistuimella, Hän oli köyhä mies. Hän uudisti Mooseksen lain ja rikkoi sapatin päivän. Hän ei valloittanut itää eikä länttä vaan oli itse roomalaisten lakien alainen. Hän ei ylentänyt juutalaisia vaan opetti tasa-arvoisuutta ja veljeyttä ja soimasi kirjanoppineita ja fariseuksia. Hän ei tuonut rauhan hallitusta, sillä Hänen elinaikanaan epäoikeudenmukaisuus ja julmuus saavuttivat sellaiset mittasuhteet, että Hän itsekin joutui niiden uhriksi ja kuoli häpeällisen kuoleman ristillä.

Näin juutalaiset ajattelivat ja puhuivat, sillä he eivät ymmärtäneet kirjoituksia eivätkä niitä loistavia totuuksia, jotka kirjoituksiin sisältyivät. Kirjaimen he osasivat ulkoa, mutta elämääantavasta hengestä he eivät ymmärtäneet sanaakaan.

Kuunnelkaa, niin minä ilmaisen teille niiden merkityksen. Vaikka Jeesus tulikin Nasaretista, joka oli tunnettu paikka, tuli Hän myös Taivaasta. Hänen ruumiinsa syntyi Mariasta, mutta Hänen henkensä tuli Taivaasta. Miekka, jota Hän kantoi, oli Hänen kielensä miekka, jolla Hän erotti hyvät pahoista, totuudelliset väärämielisistä, uskolliset uskottomista ja valon pimeydestä. Hänen Sanansa oli todellakin terävä miekka! Valtaistuin, jolla Hän istui, on iankaikkinen valtaistuin, jolla Kristus ikuisesti hallitsee, taivaallinen − ei maallinen − valtaistuin, sillä maan asiat katoavat, mutta taivaalliset eivät katoa. sivu 59 Hän tulkitsi uudelleen Mooseksen lain ja täydensi sitä, ja Hän täytti profeettojen lain. Hänen sanansa valloitti idän ja lännen. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen. Hän ylensi ne juutalaiset, jotka tunsivat Hänet. He olivat alhaissyntyisiä miehiä ja naisia, mutta yhteys Häneen teki heistä ylhäisiä ja antoi heille ikuista arvokkuutta. Eläimet joiden tuli elää toistensa kanssa, tarkoittivat eri lahkoja ja rotuja, joiden nyt, oltuaan aikaisemmin sodassa, tuli elää rakkaudessa ja sovussa, juoden yhdessä elämän vettä Ikuisesta Lähteestä Kristuksesta.

Täten kaikki henkiset ennustukset, jotka koskivat Kristuksen tulemista, olivat täyttyneet, mutta juutalaiset sulkivat silmänsä, jotta eivät näkisi, ja korvansa, jotta eivät kuulisi, ja Kristuksen Jumalallinen Todellisuus kulki heidän keskuudessaan heidän Häntä kuulematta, rakastamatta ja tunnustamatta.

On helppo lukea pyhiä kirjoituksia, mutta ainoastaan puhtaan sydämen ja puhtaan mielen avulla voi ymmärtää niiden todellisen merkityksen. Pyytäkäämme Jumalaa auttamaan meitä, niin että pystymme ymmärtämään pyhät kirjat. Rukoilkaamme näkeviä silmiä ja kuulevia korvia ja sydämiä, jotka kaipaavat rauhaa.

Jumalan ikuinen armo on mittaamaton. Aina Hän on valinnut joitakin sieluja, joille on vuodattanut sydämensä jumalallisen armolahjan, joiden mielet Hän on kirkastanut taivaallisella valolla, joille Hän on paljastanut pyhät mysteeriot ja joiden katseen edessä Hän on säilyttänyt kirkkaana totuuden kuvastimen. Nämä ovat Jumalan opetuslapsia, eikä Hänen hyvyydellään ole mitään rajoja. Te, jotka olette sivu 60 Kaikkein Korkeimman palvelijoita, voitte myös olla opetuslapsia. Jumalan aarreaitat ovat rajattomat.

Henki, jota pyhien kirjoitusten kautta vuodatetaan, on ravintoa jokaiselle nälkäiselle. Jumala, joka on antanut ilmoituksensa profeetoilleen, antaa varmasti runsaudestaan jokapäiväisen leivän kaikille niille, jotka Häneltä uskollisesti pyytävät.