‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Kaikenkäsittävä rakkaus

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Kaikenkäsittävä rakkaus

sivu 32

Lokakuun 24. päivänä, 1911

Eräs intialainen sanoi 'Abdu'l-Bahálle:

”Päämääränäni elämässä on välittää, siinä määrin kuin minun on mahdollista, Krishnan sanomaa maailmalle.”

'Abdu'l-Bahá sanoi: Krishnan sanoma on rakkauden sanoma. Kaikki Jumalan profeetat ovat tuoneet rakkauden sanoman. Koskaan ei kukaan ole ajatellut, että sota ja viha ovat hyviä. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että rakkaus ja ystävällisyys ovat parhaat.

Rakkaus ilmaisee todellisuutensa teoissa, ei pelkästään sanoissa Sanat yksinään ovat tehottomat. Jotta rakkaus voisi ilmaista voimansa, sillä on oltava kohde, välikappale ja vaikutin.

On monia tapoja ilmaista rakkautta: on rakkautta perhettä, maata ja rotua kohtaan, on poliittista innostusta, on myös yhteisöön kohdistuvaa palvelevaa rakkautta. Kaikki ovat tapoja osoittaa rakkauden voimaa. Ilman tällaisia muotoja rakkautta ei nähtäisi, ei kuultaisi, ei tunnettaisi − se jäisi kokonaan osoittamatta ja ilmaisematta. Vesi osoittaa voimansa eri tavoin: sammuttamalla janon, saamalla siemenen sivu 33 kasvamaan jne. Hiili ilmaisee yhden ominaisuutensa kaasuvalona, kun taas yksi sähkön ominaisuuksista ilmenee sähkövalona. Ellei olisi kaasua eikä sähköä, maailman yöt olisivat pimeät. On siis välttämätöntä, että on välikappale ja vaikutin rakkauden ilmaisemiseksi, että on kohde ja ilmaisutapa.

Meidän on löydettävä tapa, jonka avulla voimme levittää rakkautta ihmislasten keskuuteen.

Rakkaus on rajatonta, rajoittamatonta ääretöntä. Aineelliset asiat ovat rajalliset, rajoitetut, äärelliset. Ette voi riittävässä määrin ilmaista rajatonta rakkautta rajallisin tavoin.

Täydellinen rakkaus tarvitsee epäitsekkään välikappaleen, joka on täysin vapaa kaikenlaisista kahleista. Rakkaus perhettä kohtaan on rajoittunutta, sukulaisuussiteet eivät ole vahvimmat siteet. Useinkin saman perheen jäsenet ovat erimielisiä ja jopa vihaavat toisiaan.

Isänmaanrakkaus on rajoitettua: omaan maahan kohdistuva rakkaus, joka synnyttää vihaa kaikkia muita kohtaan, ei ole täydellistä rakkautta. Saman maan kansalaisetkaan eivät ole vapautuneet keskinäisistä riidoista.

Rakkaus rotua kohtaan on rajoitettua: tämä aikaansaa jonkinlaista yhteenkuuluvuutta, mutta se on riittämätöntä. Rakkauden on oltava vailla rajoja!

Oman rotumme rakastaminen saattaa merkitä kaikkien muiden vihaamista, ja usein samankaan rodun jäsenet eivät pidä toisistaan.

Poliittiseen rakkauteen liittyy usein viha toista puoluetta kohtaan. Tämä rakkaus on hyvin rajoitettua ja epävarmaa.

Yhteisöä kohtaan tunnettu rakkaus on sekin ailahtelevaa. sivu 34 Usein syntyy kilpailua, joka johtaa kateuteen ja lopuksi viha syrjäyttää rakkauden.

Joitakin vuosia sitten Turkin ja Italian välillä vallitsi poliittinen yhteisymmärrys. Nyt ne ovat sodassa keskenään.

Kaikki nämä rakkauden siteet ovat epätäydellisiä. On selvää, että rajoitetut aineelliset siteet eivät riittävässä määrin pysty ilmaisemaan kaikenkäsittävää rakkautta.

Ihmiskuntaa kohtaan tunnettua epäitsekästä rakkautta eivät rajoita mitkään näistä epätäydellisistä, puolittain itsekkäistä siteistä. Tämä on ainoaa täydellistä rakkautta, joka on mahdollista koko ihmiskunnalle ja joka voidaan saavuttaa vain Jumalallisen Hengen voiman avulla. Mikään maallinen voima ei voi synnyttää kaikenkäsittävää rakkautta.

Yhdistykööt kaikki tämän rakkauden jumalallisen voiman avulla! Pyrkikööt kaikki kasvamaan Totuuden auringon valossa, ja heijastaessaan tätä loistavaa rakkautta kaikille ihmisille yhdistykööt heidän sydämensä niin, että he saavat aina asustaa rajattoman rakkauden hohteessa.

Muistakaa nämä sanat, jotka puhun teille tänä lyhyenä aikana, jonka olen teidän keskuudessanne täällä Pariisissa. Vakavasti minä kehotan teitä: älkää antako tämän maailman aineellisten asioiden kahlehtia sydäntänne. Velvoitan teitä: älkää levätkö tyytyväisinä välinpitämättömyyden vuoteilla, aineen vankeina, vaan nouskaa ja vapauttakaa itsenne sen kahleista.

Eläinkunta on aineen vankina, ihmiselle Jumala on antanut vapauden. Eläin ei voi paeta luonnonlakia, jota vastoin ihminen saattaa ohjailla sitä, koska hän sivu 35 sisältää luonnon ja voi sen tähden nousta luonnon yläpuolelle.

Valaisemalla ihmisen älyä Pyhän Hengen voima on antanut ihmiselle mahdollisuuden keksiä keinot, joiden avulla hän voi taivuttaa monet luonnon lait omaan tahtoonsa. Hän lentää ilman halki, purjehtii merellä ja liikkuu veden alla.

Kaikki tämä osoittaa, miten ihmisen älylle on annettu mahdollisuus vapauttaa ihminen luonnon rajoituksista ja ratkaista monia sen salaisuuksista. Ihminen on jossain määrin murtanut aineen kahleet.

Pyhä Henki antaa ihmiselle suurempiakin kykyjä kuin nämä, jos hän vain tavoittelee henkisiä asioita ja pyrkii saattamaan sydämensä sopusointuun jumalallisen rajattoman rakkauden kanssa.

Kun rakastat perheesi jäsentä tai maanmiestäsi, olkoon rakkautesi rajattoman rakkauden säteilyä. Rakasta Jumalassa ja Jumalan vuoksi! Kenessä tahansa havaitset Jumalan ominaisuuksia, rakasta häntä, olkoon hän omaa perhettäsi tai toista. Säteile rajattoman rakkauden valoa jokaiselle, jonka tapaat, olkoon hän omasta maastasi, omaa rotuasi, omaa poliittista puoluettasi, tai mistä tahansa muusta kansakunnasta, mitä tahansa rotua tai poliittista ajatussuuntaa. Taivas auttaa teitä työssänne maailman hajaantuneiden kansakuntien kokoamiseksi ykseyden kaikkivaltiaan katoksen suojaan.

Te olette Jumalan palvelijoita, jotka asutte Hänen läheisyydessään, Hänen jumalallisia auttajiaan, palvellen koko ihmiskuntaa! Jokaista ihmistä! Älkää koskaan unohtako tätä.

Älkää sanoko: hän on italialainen, tai ranskalainen, tai amerikkalainen, tai englantilainen. Muistakaa sivu 36 ainoastaan, että hän on Jumalan poika, Kaikkein Korkeimman palvelija, ihminen. Kaikki ovat ihmisiä. Unohtakaa kansallisuudet. Jumalan edessä kaikki ovat samanarvoiset!

Älkää muistako omia rajoituksianne. Jumalan apu annetaan teille. Unohtakaa itsenne. Jumalan apu tulee varmasti osaksenne.

Kun pyydätte Jumalan armoa vahvistamaan teitä, tulee voimanne kymmenkertaiseksi.

Katsokaa minua: Olen hyvin heikko, mutta minulle on annettu voima tulla luoksenne. Olen köyhä Jumalan palvelija, jolle on annettu mahdollisuus tuoda tämä sanoma teille. En ole keskuudessanne kauan. Koskaan ei saa ajatella omaa heikkouttaan. Rakkauden Pyhän Hengen voima antaa kyvyn opettaa. Ajatus omasta heikkoudestamme toisi vain toivottomuuden. Meidän on katsottava kaikkia maallisia ajatuksia korkeammalle, irrottauduttava kaikista aineellisista aatteista, kaivattava henkisiä asioita, kiinnitettävä silmämme Kaikkivaltiaan loputtomaan runsaaseen armoon -- Kaikkivaltiaan, joka täyttää sielumme iloisen palvelun riemulla toteuttaessamme Hänen käskyään 'Rakastakaa toinen toistanne'.