‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Kahdeksas periaate: Yleismaailmallinen rauha

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Kahdeksas periaate: Yleismaailmallinen rauha

Avenue de Camoens 4, Pariisi

Jokaisen kansakunnan kansat ja hallitukset tulevat perustamaan korkeimman tuomioistuimen, joka muodostetaan jokaisesta maasta ja hallituksesta valituista jäsenistä. Tämän suuren neuvoston jäsenet kokoontuvat yksimielisinä. Kaikki luonteeltaan kansainväliset kiistakysymykset alistetaan tämän tuomioistuimen ratkaistaviksi, tuomioistuimen tehtävän ollessa toimia välittäjänä kaikessa, mikä muuten olisi syynä sotaan. Tämän tuomioistuimen tehtävänä olisi estää sota.

Yksi suuri askel kohti yleismaailmallista rauhaa olisi yleismaailmallisen kielen käytäntöön ottaminen. Bahá'u'lláh määrää, että ihmiskunnan palvelijoiden tulee kokoontua yhteen ja joko valita tähän tarkoitukseen jokin nyt jo olemassa oleva kieli tai muodostaa uusi. Tämä ilmoitettiin neljäkymmentä vuotta sitten Kitáb-i-Aqdas(F14] -kirjassa. Siinä osoitetaan, että kielien moninaisuuden ongelma on erittäin vaikea. sivu 177 Maailmassa on yli kahdeksansataa kieltä, eikä kukaan pysty oppimaan niitä kaikkia.

Ihmiskunnan eri rodut eivät enää asu eristettyinä toisistaan kuten ennen. Voidaksemme olla läheisissä suhteissa kaikkiin maihin meidän on välttämättä pystyttävä puhumaan niiden kieliä.

Yleismaailmallinen kieli tekisi kanssakäymisen jokaisen kansan kanssa mahdolliseksi. Täten olisi tarpeellista osata vain kahta kieltä, äidinkieltä ja yleismaailmallista kieltä. Jälkimmäisen avulla ihmiset voisivat vaihtaa ajatuksia maailman kaikkien ihmisten kanssa.

Kolmatta kieltä ei tarvittaisi. Kuinka paljon apua ja helpotusta siitä olisikaan kaikille, jos pystyisimme puhumaan minkä tahansa rodun ja maan edustajan kanssa tarvitsematta tulkkia.

Esperanto on luotu tätä silmällä pitäen. Se on hieno keksintö ja aivan loistavaa työtä, mutta se kaipaa täydentämistä. Esperanto nykyisessä muodossaan on joillekin hyvin vaikeaa.

Pitäisi muodostaa kansainvälinen kongressi, johon kuuluisi edustajia maailman jokaisesta maasta, niin idästä kuin lännestä. Tämän kongressin pitäisi muodostaa kieli, jonka kaikki voisivat oppia, ja jokainen maa hyötyisi tästä suuresti.

Aina siihen asti kunnes tällainen kieli on käytössä, maailma on jatkuvasti tunteva tämän yhteydenpitotavan valtavan tarpeellisuuden. Kielen erilaisuus on suurimpia syitä siihen vastenmielisyyteen ja epäluottamukseen, joka vallitsee kansojen välillä -- kansojen, jotka joutuvat olemaan erillään ennen kaikkea siitä syystä, etteivät pysty ymmärtämään toistensa kieltä.

sivu 178

Jos jokainen osaisi puhua samaa kieltä, kuinka paljon helpompaa olisikaan palvella ihmiskuntaa!

Pitäkää siis arvossa esperantoa, sillä se on alku yhden Bahá'u'lláhin tärkeimmän lain toteuttamiselle. Sen kehittämistä ja täydentämistä täytyy jatkaa.