‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Jumalan suurin lahja ihmiselle

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Jumalan suurin lahja ihmiselle

sivu 39

Torstaina, lokakuun 26. päivänä 1911

Jumalan suurin lahja ihmiselle on älyn eli ymmärryksen lahja.

Ymmärrys on se voima, jonka avulla ihminen hankkii tietonsa luomakunnan monista kerroksista ja olemassaolon eri tasoista, samoin kuin paljosta siitä mikä on näkymätöntä.

Omistaessaan tämän lahjan ihminen on, omassa itsessään, aikaisempien luotujen summa. Hän pystyy pääsemään kosketukseen noiden luomakunnan kerrosten kanssa. Ja tämän lahjan avulla hän voi usein, tieteellisen tietonsa avulla, saavuttaa profeetallisen näkemyksen.

Äly on todellakin Jumalallisen Anteliaisuuden kallisarvoisin lahja ihmiselle. Luotujen joukossa ainoastaan ihmisellä on tämä ihmeellinen kyky.

Koko ihmistä edeltänyttä luomakuntaa sitoo luonnon ankara laki. Suuri aurinko, tähtien lukemattomat joukot, valtameret ja meret, vuoret, joet, puut ja kaikki eläimet, suuret ja pienet, eivät yksikään voi olla seuraamatta luonnon lakia.

Ainoastaan ihminen on vapaa, ja ymmärryksensä eli älynsä avulla hän on pystynyt alistamaan hallintaansa sivu 40 joitakin noista luonnonlaeista ja käyttämään niitä omiin tarpeisiinsa. Älynsä avulla hän on keksinyt laitteita, joilla hän kulkee suurten mantereiden poikki pikajunissa ja ylittää laajoja valtameriä laivoissa, sekä kalan tavoin matkustaa veden alla sukellusveneissä ja lintuja jäljitellen lentää ilman halki ilmalaivoissa.

Ihminen on onnistunut käyttämään sähköä monin tavoin − valona, käyttövoimana, viestien lähettämiseen maan äärestä toiseen − ja sähkön avulla hän voi jopa kuulla äänen monen mailin päästä.

Tämän ymmärryksen eli älyn lahjan avulla hän on myös pystynyt käyttämään auringon säteitä ihmisten ja esineiden ja jopa kaukaisten taivaankappaleidenkin kuvaamiseen.

Me huomaamme, miten monin lukemattomin tavoin ihminen on pystynyt taivuttamaan luonnonvoimat tahtoonsa.

Kuinka murheellista onkaan nähdä, miten ihminen on käyttänyt Jumalan hänelle antamaa lahjaa sota-aseiden kehittämiseen, rikkoen Jumalan käskyn 'Älä tapa' ja uhmaten Kristuksen määräystä 'Rakastakaa toinen toistanne'.

Jumala antoi tämän voiman ihmiselle, jotta sitä käytettäisiin sivistyksen edistämiseksi, ihmiskunnan parhaaksi, lisäämään rakkautta, sopusointua ja rauhaa. Mutta ihminen käyttää tätä lahjaa mieluummin tuhoamiseen kuin rakentamiseen, epäoikeudenmukaisuuteen ja sortoon, vihaan ja epäsopuun ja hävittämiseen, lähimmäistensä tuhoon − lähimmäisten, joita hänen, kuten Kristus on käskenyt, pitäisi rakastaa niin kuin itseään.

Toivon, että te käytätte omaa ymmärrystänne edistääksenne sivu 41 ihmiskunnan ykseyttä ja rauhaa, antaaksenne valistusta ja sivistystä ihmisille, synnyttääksenne rakkautta kaikissa ympärillänne ja saadaksenne aikaan yleismaailmallisen rauhan.

Tutkikaa tieteitä, hankkikaa yhä lisää tietoa. Aivan varmasti ihminen voi oppia elämänsä loppuun saakka! Käyttäkää tietoanne aina toisten hyväksi; siten saattaa sota loppua tämän kauniin maan kamaralta, ja rauhan ja sopusoinnun loistava rakennus voidaan pystyttää. Pyrkikää siihen, että teidän korkeat ihanteenne voivat toteutua Jumalan valtakunnassa maan päällä niin kuin ne taivaassa toteutuvat.