‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Jumala käsittää kaiken, Häntä ei voida käsittää

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Jumala käsittää kaiken, Häntä ei voida käsittää

sivu 17

Perjantai-iltana, lokakuun 20. päivänä 1911

'Abdu'l-Bahá sanoi:

Joka päivä Pariisissa pidetään lukemattomia kokouksia eri tarkoituksissa: keskustellaan politiikasta, kaupasta, kasvatuksesta, taiteesta, tieteestä ja monista muista aiheista.

Kaikki nuo kokoukset ovat hyviä, mutta tämä seurue on koolla kääntääkseen kasvonsa Jumalan puoleen, oppiakseen kuinka parhaiten voidaan työskennellä ihmiskunnan hyväksi, saadakseen selville, kuinka ennakkoluulot voidaan poistaa ja rakkauden ja yleismaailmallisen veljeyden siemen kylvää ihmisen sydämeen.

Jumala hyväksyy kokouksemme tarkoituksen ja antaa meille siunauksensa.

Vanhassa Testamentissa luemme Jumalan sanoneen: ”Tehkäämme ihminen omaksi kuvaksemme.” Evankeliumissa Kristus sanoi: ”Minä olen Isässä ja Isä on Minussa.” Koraanissa Jumala sanoo: ”Ihminen on Minun Salaisuuteni ja Minä olen hänen Salaisuutensa.” sivu 18 Bahá'u'lláh kirjoittaa, että Jumala sanoo: ”Sydämesi on kotini; pyhitä se, jotta voisin siihen laskeutua. Henkesi on ilmaisemiseni sija; puhdista se ilmaukselleni.”

Kaikki nämä pyhät sanat osoittavat meille, että ihminen on tehty Jumalan kuvaksi. Kuitenkin Jumalan perusolemus on ihmiselle käsittämätön, sillä rajallinen ymmärtäminen ei voi saavuttaa tätä rajatonta mysteeriä. Jumala sisältää kaiken, Häntä ei kukaan voi sisältää. Se mikä sisältää, on suurempi kuin se mikä sisällytetään. Kokonaisuus on suurempi kuin sen osat.

Asiat, joita ihmiset ymmärtävät, eivät voi olla heidän ymmärtämiskykynsä ulkopuolella. Siispä ihmissydämen on mahdotonta tajuta Jumalan Majesteettiuden luonnetta. Mielikuvituksemme voi kuvitella ainoastaan sen, mitä se pystyy luomaan.

Ymmärtämisen kyky on asteeltaan erilainen luomakunnan eri kerroksissa. Kivikunta, kasvikunta ja eläinkunta eivät yksikään pysty tajuamaan oman kerroksensa yläpuolella olevaa. Mineraali ei voi käsittää kasvin kasvuvoimaa. Puu ei voi ymmärtää eläimen liikkumiskykyä eikä se myöskään voi tajuta, mitä merkitsee näkö-, kuulo- tai hajuaistin omistaminen. Nämä kaikki kuuluvat fyysiseen luomakuntaan.

Ihminenkin on osa tätä luomakuntaa, mutta minkään alemman luomakunnan kerroksen ei ole mahdollista ymmärtää, mitä ihmismielessä tapahtuu. Eläin ei voi tajuta inhimillisen olennon älykkyyttä, se tietää ainoastaan sen, mitä se eläimen aisteillaan havaitsee. Se ei voi kuvitella mitään abstraktista. Eläin ei voisi oppia tietämään, että maa on pyöreä ja sivu 19 että se kiertää auringon ympäri, eikä millainen sähkölennättimen rakenne on. Tämä on mahdollista ainoastaan ihmiselle. Ihminen on luomakunnan korkein luomus, kaikista olennoista lähinnä Jumalaa.

Kaikki ylempänä olevat luomakunnan tasot ovat käsittämättömät alemmalla tasolla olevalle. Kuinka siis voisi olla mahdollista, että luotu olento, ihminen, ymmärtäisi kaikkivaltiasta kaiken Luojaa.

Se mitä kuvittelemme, ei ole Jumalan todellisuus. Hän, tuntematon, käsittämätön, on korkealla ihmisen korkeimmankin mielikuvan yläpuolella.

Kaikki luodut olennot ovat riippuvaisia jumalallisesta anteliaisuudesta. Jumalallinen armo antaa itse elämänkin. Samoin kuin auringon valo loistaa koko maailmaan, samoin rajattoman Jumalan armo vuodatetaan kaikille luoduille. Samoin kuin aurinko kypsyttää maan hedelmät ja antaa elämää ja lämpöä kaikille eläville olennoille, samoin paistaa Totuuden aurinko kaikkiin sieluihin täyttäen ne jumalallisen rakkauden ja ymmärryksen tulella.

Ihmisen korkeammasta asemasta muun luodun maailman rinnalla todistaa myös se, että ihmisellä on sielu, jossa jumalallinen henki asustaa. Alempien olentojen sielut ovat olemukseltaan alempiarvoiset.

Ei siis ole epäilystäkään siitä, että kaikista luoduista olennoista ihminen on lähinnä Jumalan olemusta ja saa sen vuoksi runsaammin jumalallista anteliaisuutta.

Kivikunnalla on olemassaolokyky. Kasvilla on olemassaolo- ja kasvukyky. Eläimillä, kasvun ja olemassaolon lisäksi, on kyky liikkua ympäriinsä ja kyky käyttää aisteja. Ihmiskunnassa näemme kaikki alempien maailmoiden ominaisuudet ja monia muita niiden sivu 20 lisäksi. Ihminen on kaikkien häntä ennen luotujen olentojen summa, sillä ne kaikki sisältyvät häneen.

Ihmiselle on annettu erityisenä lahjana äly, jonka avulla hän pystyy vastaanottamaan suuremman määrän jumalallista valoa. Täydellinen ihminen on kuin kirkkaaksi hiottu kuvastin, joka heijastaa Totuuden aurinkoa ilmaisten Jumalan ominaisuudet.

Herra Kristus sanoi. 'Se joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän”− Jumalan ilmaistuna ihmisessä.

Aurinko ei jätä paikkaansa taivaalla laskeutuakseen kuvastimeen, sillä nousemisen ja laskeutumisen, tulemisen ja menemisen toiminnat eivät kuulu rajattomalle. Ne ovat rajallisten olentojen toimintoja. Jumalan Ilmaisijassa, täydellisesti hiotussa kuvastimessa, ilmenevät jumalalliset ominaisuudet muodossa, jonka ihminen pystyy tajuamaan.

Tämä on niin yksinkertaista, että kaikki voivat sen ymmärtää, ja minkä me pystymme ymmärtämään, se meidän täytyy ehdottomasti hyväksyä.

Meidän Isämme ei aseta meitä vastuuseen sellaisten opinkappaleiden hylkäämisestä, joita emme pysty joko uskomaan tai ymmärtämään, sillä Hän on aina rajattoman oikeudenmukainen lapsiaan kohtaan.

Tämä esimerkki on kuitenkin niin johdonmukainen, että sen helposti voivat käsittää kaikki, jotka haluavat sitä harkita.

Tulkoon jokainen teistä loistavaksi lampuksi, jonka liekkinä on Jumalan rakkaus. Palakoon sydämissänne ykseyden säteily. Valaiskoon silmiänne Totuuden auringon kirkkaus.

Pariisin kaupunki on hyvin kaunis. Nykyisestä maailmasta olisi mahdotonta löytää kaikessa aineellisessa sivu 21 kehityksessä sivistyneempää ja paremmin varustautunutta kaupunkia. Mutta henkinen valo ei ole pitkään aikaan loistanut Pariisille: kaupungin henkinen kehitys on suuresti jäljessä sen aineellisesta sivistyksestä. Tarvitaan äärimmäisen korkea voima herättämään tämä kaupunki henkisen totuuden todellisuuteen ja puhaltamaan elämän henkeä sen uinuvaan sieluun. Teidän täytyy kaikkien yhdessä työskennellä Pariisin herättämiseksi, sen ihmisten hengen elvyttämiseksi tuon Korkeimman Voiman avulla.

Kun vaiva on vähäinen, pieni lääkintä riittää parantamaan sen, mutta kun vähäisestä vaivasta kehittyy vakava sairaus, on Jumalallisen Parantajan käytettävä hyvin voimakasta parannuskeinoa. On joitakin puita, jotka kukkivat ja kantavat hedelmää viileässä ilmanalassa, ja toisia, jotka tarvitsevat auringon kuumimpia säteitä kehittyäkseen täydelliseen kypsyyteen. Pariisi on yksi niitä puita, joiden henkiseen kehitykseen tarvitaan Jumalan pyhän voiman suurta liekehtivää aurinkoa.

Pyydän teitä kaikkia, joka ainoaa teistä, tarkasti seuraamaan pyhissä opetuksissa ilmenevää totuuden valoa. Silloin Jumala on vahvistava teitä Pyhällä Hengellään, niin että pystytte selviytymään vaikeuksista ja hävittämään ennakkoluulot, jotka aiheuttavat hajaannusta ja vihaa ihmisten keskuudessa. Antakaa sydämenne täyttyä Jumalan suuresta rakkaudesta. Antakaa kaikkien tuntea tuo rakkaus. Sillä jokainen ihminen on Jumalan palvelija, ja kaikki ovat oikeutetut osaan jumalallista anteliaisuutta.

Osoittakaa erityisesti niille, joiden ajatukset ovat aineellisia ja taantumuksellisia, äärimmäistä rakkautta sivu 22 ja kärsivällisyyttä, täten voittaen heidät ystävällisyytenne säteilyllä toveruuden ykseyteen.

Jos te olette uskollisia suurelle työllenne ja horjumatta seuraatte Pyhää totuuden aurinkoa, yleismaailmallisen veljeyden siunattu päivä on valkeneva tälle kauniille kaupungille.