‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Ilman henkisyyttä ei voi olla todellista onnea eikä edistystä

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Ilman henkisyyttä ei voi olla todellista onnea eikä edistystä

sivu 120

Marraskuun 21. päivänä 1911

Julmuus ja raakuus ovat eläimille luonnollisia, mutta ihmisten tulisi osoittaa rakkautta ja hellyyttä. Jumala lähetti kaikki profeettansa maailmaan samassa tarkoituksessa: kylvämään rakkautta ja hyväntahtoisuutta ihmissydämiin. Tämän ylevän päämäärän vuoksi he olivat valmiit kärsimään ja kuolemaan. Kaikki pyhät kirjat kirjoitettiin ohjaamaan ja johdattamaan ihmistä rakkauden ja yksimielisyyden tielle. Tästä kaikesta huolimatta me kuitenkin näemme keskuudessamme sodan ja verenvuodatuksen murheellisen näyn.

Kun tarkastelemme historian sivuja, niin menneen kuin nykyisenkin, näemme mustan mullan värjäytyvän punaiseksi ihmisverestä. Ihmiset tappavat toisiaan kuin villit sudet ja unohtavat rakkauden ja suvaitsevaisuuden lait.

Nyt on koittanut tämä loistava aika, tuoden mukanaan suurenmoisen sivistyksen ja aineellisen edistyksen. Ihmisten ymmärrys on avartunut, heidän havaintokykynsä on kasvanut, mutta sittenkin − tästä kaikesta huolimatta − uutta verta vuodatetaan sivu 121 joka päivä. Tarkastelkaa tämänhetkistä Turkin-Italian sotaa, miettikää hetkinen näiden onnettomien ihmisten kohtaloa. Kuinka moni onkaan tänä murheellisena aikana saanut surmansa. Kuinka monet kodit ovatkaan tuhoutuneet, vaimot jääneet yksin ja lapset orvoiksi. Entä mitä tällä tuskalla ja murheella voitetaan? Vain palanen maata.

Tämä kaikki osoittaa, ettei aineellinen kehitys yksinään pysty ihmistä kohottamaan. Päinvastoin, mitä syvemmälle hän joutuu aineellisen kehityksen pyörteisiin, sitä enemmän hänen henkisyytensä himmenee.

Menneinä aikoina kehitys aineellisella alalla ei ollut yhtä nopeaa eikä verenvuodatuskaan ollut niin runsasta. Muinaisissa sodissa ei käytetty tykkejä, kiväärejä, dynamiittia, kranaatteja, torpedoveneitä, taistelulaivoja, sukellusveneitä. Aineellisen sivistyksen johdosta meillä nyt on kaikki nämä keksinnöt, ja sota muuttuu pahaakin pahemmaksi. Euroopasta itsestäänkin on tullut kuin valtaisa asevarasto, joka on täynnä räjähdysaineita. Varjelkoon Jumala sitä syttymästä -- sillä jos se tapahtuisi, olisi koko maailma sodassa mukana.

Tahdon saada teidät ymmärtämään, että aineellinen edistys ja henkinen edistys ovat kaksi aivan eri asiaa ja että vain siinä tapauksessa, että aineellinen sivistys kulkee rinnan henkisyyden kanssa, todellista kehitystä voi tapahtua ja kaikkein ylhäisin rauha voi vallita maailmassa. Jos ihmiset seuraisivat profeettojen pyhiä neuvoja ja opetuksia, jos jumalallinen valo loistaisi kaikissa sydämissä ja ihmiset olisivat todella uskonnollisia, näkisimme piankin rauhan maan päällä ja Jumalan valtakunnan ihmisten sivu 122 keskuudessa. Jumalan lakeja voidaan verrata sieluun ja aineellista edistystä ruumiiseen. Ellei sielu antaisi ruumiille elämää, ruumis lakkaisi olemasta. Harras rukoukseni on, että henkisyys alati lisääntyy ja kasvaa maailmassa, niin että tavat valistuvat ja rauha ja yksimielisyys vakiintuvat.

Sota ja väkivaltaisuus ja kaikki niihin liittyvät julmuudet ovat Jumalalle kauhistus, ja ne tuovat itse rangaistuksensa, sillä rakkauden Jumala on myös oikeudenmukaisuuden Jumala, ja jokaisen ihmisen on väistämättömästi niitettävä sitä, mitä hän kylvää. Yrittäkäämme ymmärtää Kaikkein Korkeimman käskyjä ja ohjata elämämme Hänen opastuksensa mukaisesti. Todellinen onni perustuu henkiseen hyvyyteen ja siihen, että sydän on aina avoin ottamaan vastaan Jumalan lahjoja.

Jos sydän kääntyy pois niistä siunauksista, joita Jumala antaa, kuinka se voi toivoa onnea? Ellei se pane toivoaan ja luottamustaan Jumalan armoon, missä se voi löytää levon? Luottakaa Jumalaan, sillä Hänen anteliaisuutensa on ikuista. Ja luottakaa Hänen lahjoihinsa, sillä ne ovat verrattomat. Uskokaa Kaikkivaltiaaseen, sillä Hän on erehtymätön ja Hänen hyvyytensä säilyy iankaikkisesti. Hänen aurinkonsa antaa jatkuvasti valoa, ja Hänen armonsa pilvet ovat täynnä sääliväisyyden vettä, jolla Hän kastelee kaikkien niiden sydämet, jotka Häneen luottavat. Hänen virvoittava tuulensa kantaa siivillään parannusta ihmisten nääntyneille sieluille. Onko viisasta kääntyä pois tällaisesta rakastavasta Isästä, joka antaa siunaustensa sadekuurojen langeta päällemme, ja valita mieluummin aineen orjuus?

Rajattomassa hyvyydessään Jumala on kohottanut sivu 123 meidät tällaiseen suureen kunniaan ja tehnyt meistä aineen maailman herroja. Tulemmeko siis aineen orjiksi? Ei, vaan vaatikaamme perintöoikeuttamme ja pyrkikäämme elämään Jumalan henkisten poikien elämää. Totuuden kirkas aurinko on jälleen noussut idässä. Persian etäiseltä taivaanrannalta sen säteily leviää kauas ja laajalti ja hajottaa taikauskon sakeat pilvet. Ihmiskunnan ykseyden valo alkaa valaista maailmaa, ja pian jumalallisen sopusoinnun ja kansakuntien yksimielisyyden lippu liehuu korkealla taivaan laella. Todellakin, Pyhän Hengen henkäykset innoittavat koko maailmaa.

Oi kansat ja kansakunnat! Nouskaa, tehkää työtä ja olkaa onnelliset! Kokoontukaa kaikki ihmiskunnan ykseyden katoksen suojaan!