‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Hyvät ajatukset täytyy toteuttaa teoissa

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Hyvät ajatukset täytyy toteuttaa teoissa

sivu 88

Marraskuun 8. päivänä 1911

Kaikkialla maailmassa kuulee ihmisten ylistävän kauniita lausuntoja ja ihailevan jaloja elämänohjeita. Kaikki sanovat rakastavansa sitä mikä on hyvää, ja vihaavansa kaikkea mikä on pahaa. Vilpittömyyttä on ihailtava kun taas valehteleminen on halveksittavaa. Uskollisuus on hyve ja petos on häpeä ihmiskunnalle. On siunauksellista ilahduttaa ihmisten sydämiä ja väärin olla tuskan aiheuttajana. Olla hyvä ja armollinen on oikein kun taas vihaaminen on synnillistä. Oikeudenmukaisuus on jalo ominaisuus ja epäoikeudenmukaisuus paha. Ihmisen velvollisuus on olla sääliväinen eikä vahingoittaa ketään sekä karttaa kateutta ja pahansuopaisuutta kaikin tavoin. Viisaus on ihmisen kunnia, ei tietämättömyys; valo, ei pimeys. On hyvä kääntää kasvonsa Jumalan puoleen ja typerää olla välittämättä Hänestä. Velvollisuutemme on ohjata ihmistä ylöspäin eikä johdattaa häntä harhaan ja siten olla syynä hänen alennukseensa. On lukuisia muita tällaisia esimerkkejä.

Mutta kaikki nämä lausumat ovat pelkkiä sanoja, ja me näemme vain harvoja niistä toteutettavan tekojen sivu 89 maailmassa. Päinvastoin huomaamme, että intohimot ja itsekkyys tempaavat ihmiset mukaansa, jokaisen ajatellessa vain sitä mikä häntä itseään hyödyttää, vaikka se merkitsee hänen veljensä tuhoa. Kaikki he haluavat kiihkeästi hankkia itselleen omaisuutta vähääkään välittämättä toisten hyvinvoinnista. Heitä kiinnostaa vain heidän oma rauhansa ja mukavuutensa, jota vastoin heidän lähimmäistensä tila ei heitä lainkaan askarruta.

Valitettavasti tämä on tie, jota useimmat ihmiset kulkevat.

Mutta bahá'ít eivät saa menetellä näin. Heidän täytyy kohota tämän tilan yläpuolelle. Tekojen täytyy merkitä heille enemmän kuin sanojen. Teoissaan heidän tulee olla armollisia eikä ainoastaan sanoissaan. Heidän täytyy kaikissa tilanteissa vahvistaa teoillaan se, mitä he sanoillaan julistavat. Heidän tekojensa täytyy todistaa heidän uskollisuudestaan ja heidän toimiensa täytyy ilmaista jumalallista valoa.

Antakaa tekojenne äänekkäästi julistaa maailmalle, että te todellakin olette bahá'íta, sillä teot puhuvat maailmalle ja saavat aikaan ihmiskunnan edistymisen.

Jos olemme todellisia bahá'íta, puhuminen on tarpeetonta. Meidän tekomme auttavat maailmaa eteenpäin, levittävät sivistystä, auttavat tiedettä edistymään ja saavat taiteet kehittymään. Ilman toimintaa ei aineen maailmassa voida mitään saavuttaa, eivätkä sanat yksinään vie ihmistä eteenpäin hengen valtakunnassa. Jumalan valitut eivät ole saavuttaneet pyhyyttä pelkästään kauniilla puheilla, vaan uutteran palvelun täyttämällä kärsivällisellä elämällään he ovat tuoneet valoa maailmaan.

sivu 90

Siispä ponnistelkaa, että tekonne päivä päivän jälkeen olisivat kauniita rukouksia. Kääntykää Jumalan puoleen ja yrittäkää aina tehdä, mikä on oikeata ja jaloa. Tehkää köyhät rikkaiksi, nostakaa langenneet, lohduttakaa murheellisia, tuokaa parannusta sairaille, rohkaiskaa pelokkaita, vapauttakaa sorretut, antakaa toivoa toivottomille, suojelkaa puutteenalaisia.

Tämä on todellisen bahá'ín työtä ja tätä häneltä odotetaan. Jos pyrimme tekemään kaiken tämän, olemme todellisia bahá'íta, mutta jos jätämme tämän tekemättä, emme ole valon seuraajia eikä meillä ole mitään oikeutta tähän nimeen.

Jumala, joka näkee kaikki sydämet, tietää, missä määrin elämämme on sanojemme toteuttamista.