‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Esitelmä L'Alliance Spiritualiste –yhdistyksessä

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Esitelmä L'Alliance Spiritualiste –yhdistyksessä

Salle de l'Athenée, St. Germain, Pariisi

Marraskuun 9. päivänä 1911

Tahdon ilmaista teille kiitollisuuteni vieraanvaraisuudestanne ja iloni siitä, että olette kiinnostuneita henkisistä asioista. Olen onnellinen siitä, että olen tällaisessa kokouksessa, joka on kokoontunut kuuntelemaan jumalallista sanomaa. Jos voisitte nähdä totuuden silmin, näkisitte tässä paikassa suuria henkisyyden aaltoja. Pyhän Hengen voima on täällä kaikkia varten. Ylistetty olkoon Jumala siitä, että teidän sydämenne ovat jumalallisen tulen innoittamat! Teidän sielunne ovat kuin aaltoja hengen valtamerellä. Vaikka jokainen yksilö onkin erillinen aalto, meri on kuitenkin yksi. Kaikki ovat liitetyt yhteen Jumalassa.

Jokaisen sydämen pitäisi säteillä ykseyttä, niin että saman jumalallisen alkulähteen valo voisi loistaa kirkkaana ja selvänä. Emme saa tarkastella ainoastaan yksityisiä aaltoja vaan koko merta. Meidän täytyisi kohottautua yksilöstä kokonaisuuteen. Henki on kuin suuri valtameri, ja ihmisten sielut ovat sen aaltoja.

sivu 95

Pyhissä kirjoituksissa meille kerrotaan, että Uusi Jerusalem ilmaantuu maan päälle. On selvää, että tätä taivaallista kaupunkia ei ole rakennettu aineellisista kivistä ja laastista, vaan että se on kaupunki, jota ei ole käsin tehty; se on ikuinen kaupunki Taivaissa.

Tämä on profeetallinen vertauskuva, joka merkitsee, että jumalallinen opetus tulee jälleen valaisemaan ihmisten sydämiä. Siitä on kauan, kun tämä pyhä ohjaus on hallinnut ihmiskunnan elämää. Mutta nyt vihdoinkin Uuden Jerusalemin pyhä kaupunki on jälleen tullut maailmaan. Se on uudelleen ilmaantunut idän taivaan alla. Persian taivaanrannalta sen loisto on noussut koko maailmaa valaisevaksi valoksi. Näemme näinä päivinä jumalallisen profetian täyttymisen. Jerusalem oli hävinnyt. Taivaallinen kaupunki oli tuhottu. Nyt se on jälleenrakennettu. Se oli hävitetty maan tasalle, mutta nyt sen muurit ja tornit on pystytetty uudelleen, ja ne kohoavat korkealle uudistetussa ja loistavassa kauneudessaan.

Läntisessä maailmassa aineellinen hyvinvointi on saavuttanut riemuvoiton, idässä taas henkinen aurinko on näyttäytynyt loistossaan.

Olen hyvin iloinen nähdessäni Pariisissa tällaisen kokouksen, jossa henkinen ja aineellinen edistys kohtaavat sopusoinnussa.

Ihminen − todellinen ihminen − on sielu, ei ruumis. Vaikka ihminen fyysisesti kuuluukin eläinkuntaan, hänen sielunsa kuitenkin kohottaa hänet muun luomakunnan yläpuolelle. Katsokaa, miten auringon valo valaisee aineen maailmaa. Aivan samoin jumalallinen valo vuodattaa säteensä sielun valtakuntaan. Sielu tekee ihmisolennosta taivaallisen olennon.

sivu 96

Pyhän Hengen voiman avulla, joka vaikuttaa ihmissielun välityksellä, ihminen pystyy havaitsemaan asioiden jumalallisen todellisuuden. Kaikki taiteen ja tieteen suuret saavutukset ovat todistuksena tästä hengen voimasta.

Sama henki antaa iankaikkisen elämän.

Vain ne, jotka ovat saaneet jumalallisen hengen kasteen, pystyvät kokoamaan kaikki kansat ykseyden liittoon. Hengen voiman avulla idän henkinen ajattelu pystyy sulautumaan lännen toimintaan siten, että aineen maailmasta voi tulla jumalallinen.

Tästä seuraa, että kaikki ne, jotka työskentelevät kaikkein ylhäisimmän suunnitelman puolesta, ovat hengen armeijan sotilaita.

Taivaallisen maailman valo taistelee varjon ja harhakuvan maailmaa vastaan. Totuuden auringon säteet karkottavat taikauskoisuuden ja väärinkäsitysten pimeyden.

Te olette hengestä! Teille, jotka etsitte totuutta, Bahá'u'lláhin ilmoitus tulee suurena ilona. Tämä opetus on hengestä. Siinä ei ole ainoatakaan määräystä, joka ei ole jumalallisesta hengestä.

Aineellisen ruumiin aistimet eivät voi havaita henkeä, paitsi siinä tapauksessa, että se ilmaistaan ulkoisin merkein ja teoin. Ihmisruumis on näkyvä, sielu on näkymätön. Kuitenkin juuri sielu ohjaa ihmisen kykyjä, hallitsee hänen ihmisyyttään.

Sielulla on kaksi pääkykyä. Kuten ulkoiset olosuhteet välittyvät sielulle silmien, korvien ja ihmisaivojen välityksellä, samoin sielu välittää halunsa ja aikomuksensa aivojen kautta aineellisen ruumiin käsiin ja kieleen täten ilmaisten itseään. Sielussa oleva henki on elämän todellinen ydinolemus. Sielun toinen kyky sivu 97 ilmenee näkemyksen maailmassa, missä hengen asuttamalla sielulla on olemassaolonsa ja missä se toimii ilman aineellisen ruumiin aistimuksia. Siellä, näkemyksen valtakunnassa, sielu näkee ilman fyysisen silmän apua, kuulee ilman fyysisen korvan apua ja liikkuu riippumattomana fyysisestä liikkeestä. Tämän vuoksi on selvää, että ihmissielussa oleva henki voi toimia fyysisen ruumiin välityksellä tavallisia aistielimiä apuna käyttäen ja että se myös pystyy elämään ja toimimaan ilman niiden apua näkemyksen maailmassa. Tämä todistaa epäilemättömästi ihmissielun ylemmyydestä ruumiin suhteen, hengen ylemmyydestä aineen suhteen.

Katsokaa esimerkiksi tätä valaisinta: eikö valo sen sisällä ole tärkeämpi kuin valaisin, joka valon sisältää? Olkoon valaisin muodoltaan miten kaunis tahansa, ellei siinä ole valoa, sen tarkoitus jää täyttymättä, se on vailla elämää, kuollut esine. Valaisin tarvitsee valoa, mutta valo ei tarvitse valaisinta.

Henki ei tarvitse ruumista, mutta ruumis tarvitsee henkeä, sillä muuten se ei voi elää. Sielu voi elää ilman ruumista, mutta ruumis ilman sielua kuolee.

Jos ihminen menettäisi näkönsä, kuulonsa, kätensä tai jalkansa, mutta hänen sielunsa yhä asustaisi hänen ruumiissaan, hän eläisi ja pystyisi ilmaisemaan jumalallisia hyveitä. Toisaalta on niin, että täydellistä ruumista ei voisi olla olemassa ilman henkeä.

Suurin Pyhän Hengen voima ilmenee totuuden jumalallisissa ilmennyksissä. Hengen voiman avulla ikuinen elämä on tullut ihmislapsille. Hengen voiman avulla jumalallinen kirkkaus on loistanut idästä länteen, ja saman hengen voiman avulla ihmiskunnan jumalalliset hyveet tulevat selvästi nähtäviksi.

sivu 98

Korkeimpien ponnistustemme täytyy kohdistua irrottautumiseen maailman asioista. Meidän täytyy pyrkiä noudattamaan jumalallisten opetusten ohjeita, palvelemaan ykseyden ja todellisen tasa-arvoisuuden asiaa, olemaan armeliaita, heijastamaan kaikkiin ihmisiin Korkeimman rakkautta, niin että hengen valo ilmenee kaikissa teoissamme siinä määrin, että koko ihmiskunta yhdistyy, sen myrskyisä meri tyyntyy, ja kaikki ankarat aallot katoavat elämän meren pinnalta, joka tästä lähtien on tyyni ja rauhallinen. Silloin on ihmiskunta näkevä Uuden Jerusalemin, kulkeva sen porttien läpi ja vastaanottava Jumalan lahjan.

Kiitän Jumalaa siitä, että olen ollut teidän kanssanne tänä iltapäivänä, ja kiitän teitä henkisestä tunteestanne.

Rukoilen, että te saatte kasvaa jumalallisessa innossanne ja että Hengen ykseyden voima lisääntyy niin, että ennustukset täyttyvät ja että tänä Jumalan valon suurena vuosisatana kaikki iloiset sanomat, joista pyhissä kirjoituksissa on kirjoitettu, toteutuvat. Tämä on se ihana aika, josta Herra Jeesus Kristus puhui kehottaessaan meitä rukoilemaan: ”Tulkoon Sinun Valtakuntasi; tapahtukoon Sinun Tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa.” Toivon, että tekin tätä odotatte ja hartaasti haluatte.

Meitä yhdistää sama päämäärä ja toivo, että kaikki tulisivat ikään kuin yhdeksi ja että jokaista sydäntä valaisisi taivaallisen Isämme, Jumalan, rakkaus.

Olkoot kaikki tekomme henkisiä ja keskittykööt kaikki harrastuksemme ja mieltymyksemme Kirkkauden valtakuntaan!