‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Erilaisuuden kauneutta ja sopusointua

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Erilaisuuden kauneutta ja sopusointua

sivu 53

Lokakuun 28. päivänä 1911

Kaiken luoja on yksi Jumala.

Tästä samasta Jumalasta koko luomakunta puhkesi olevaisuuteen, ja Hän on se ainoa päämäärä, jota kohden kaikki luonnossa kaipaa. Tämä käsitys ilmenee Kristuksen sanoissa, kun Hän lausui: ”Minä olen alfa ja omega, alku ja loppu.” Ihminen on luomakunnan summa, ja Täydellinen Ihminen on Luojan täydellisen ajatuksen − Jumalan Sanan − ilmaus.

Katselkaa luotujen olentojen maailmaa, sitä miten vaihtelevia ja erilaisia niiden lajit ovat, ja kuitenkin niillä on sama alkuperä. Kaikki erot, joita näemme, johtuvat ulkonaisesta muodosta ja väristä. Tämä lajien erilaisuus on havaittavissa kaikkialla luonnossa.

Katsokaa kaunista puutarhaa, joka on täynnä kukkia, pensaita ja puita. Jokaisella kukalla on oma viehätyksensä, erikoislaatuinen kauneutensa, oma suloinen tuoksunsa ja kaunis värinsä. Entä puut, kuinka erilaisia ne ovatkaan kooltaan, kasvultaan ja lehdistöltään, ja miten monenlaisia hedelmiä ne tuottavatkaan! sivu 54 Kuitenkin kaikki nämä kukat, pensaat ja puut puhkeavat samasta maaperästä, sama aurinko paistaa niille ja samat pilvet antavat niille sadetta.

Samoin on ihmiskunnan laita. Se muodostuu monista roduista ja sen kansat ovat väriltään erilaisia: valkoisia, mustia, keltaisia, ruskeita ja punaisia -- mutta kaikki ne ovat lähtöisin samasta Jumalasta ja kaikki ovat Hänen palvelijoitaan. Tällä erilaisuudella ihmislasten keskuudessa ei valitettavasti ole samaa vaikutusta kuin sillä on kasvimaailmassa, jossa ilmenevä henki on sopusointuisempi. Ihmisten keskuudessa vallitsee vihamielinen erilaisuus, ja juuri tämä aiheuttaa sotaa ja kaunaa maailman kansakuntien kesken.

Erot, jotka johtuvat vain verestä, saavat ihmiset myös tuhoamaan ja surmaamaan toisiaan. Voi että näin yhäkin pitää olla! Katselkaamme me mieluummin sitä kauneutta, mikä erilaisuudessa ilmenee, sopusoinnun kauneutta, ja ottakaamme opiksemme kasvimaailmasta. Jos näkisitte puutarhan, jossa kaikki kasvit olisivat samanlaiset muodoltaan, väriltään ja tuoksultaan, se ei teistä näyttäisi lainkaan kauniilta vaan pikemminkin yksitoikkoiselta ja ikävältä. Puutarha, josta silmä nauttii ja joka tekee sydämen iloiseksi, on puutarha, jossa erisävyiset, erimuotoiset ja erituoksuiset kukat kasvavat vieri vieressä, ja juuri värien iloiset vastakohdat saavat aikaan viehätyksen ja kauneuden. Samoin on puiden laita. Hedelmätarha, joka on täynnä hedelmäpuita, tuottaa suurta iloa, samoin pensasviljelmä, jossa on monenlaatuisia pensaita. Nimenomaan monilajisuus ja vaihtelevuus luovat puutarhan viehätyksen; jokainen kukka, jokainen puu, jokainen hedelmä, sen sivu 55 lisäksi että on itsessään kaunis, korostaa vastakohtaisuudellaan toisten ominaisuuksia ja saa joka ainoan kasvin erikoislaatuisen suloisuuden paremmin esille.

Näin pitäisi olla myös ihmislasten keskuudessa. Ihmisperheessä vallitsevan erilaisuuden pitäisi aikaansaada rakkautta ja sopusointua kuten tapahtuu musiikissa, missä monet erilaiset sävelet sekoittuvat muodostaen täydellisen soinnun. Jos tapaatte erirotuisia ja erivärisiä ihmisiä, älkää suhtautuko heihin epäluuloisesti älkääkä vetäytykö sovinnaisuuden kuoreen, vaan olkaa päinvastoin iloisia ja osoittakaa heille ystävällisyyttä. Ajatelkaa heitä erivärisinä ruusuina, jotka kasvavat ihmiskunnan kauniissa puutarhassa, ja iloitkaa saadessanne olla heidän keskuudessaan.

Älkää myöskään, tavatessanne henkilöitä joiden mielipiteet eroavat omista mielipiteistänne, kääntäkö kasvojanne pois heistä. Kaikki etsivät totuutta, ja on monta tietä, jotka siihen johtavat. Totuudessa on monta puolta, mutta kuitenkin se aina ja ikuisesti on yksi.

Älkää antako mielipide-erojen tai ajatusten erilaisuuden vieroittaa teitä lähimmäisistänne älkääkä antako niiden sydämissänne muodostua väittelyn, vihan tai taistelun syyksi.

Etsikää mieluummin ahkerasti totuutta ja tehkää kaikista ihmisistä ystäviänne.

Talo rakennetaan monista kivistä, mutta jokainen kivi on niin suuressa määrin toisista riippuvainen, että jos yksikin kivi poistetaan, koko rakennus kärsii siitä, jos yksikin kivi on viallinen, rakennus on epätäydellinen.

sivu 56

Bahá'u'lláh on piirtänyt ykseyden ympyrän. Hän on laatinut suunnitelman kaikkien kansojen yhdistämiseksi ja niiden kaikkien kokoamiseksi yleismaailmallisen ykseyden katoksen suojaan. Tämä on jumalallisen anteliaisuuden työtä, ja meidän kaikkien täytyy sydämestämme ja sielustamme ponnistella kunnes olemme saaneet keskuuteemme ykseyden todellisuuden. Siinä määrin kuin me teemme työtä, siinä määrin me saamme voimaa. Unohtakaa kaikki ajatukset omasta itsestänne ja pyrkikää ainoastaan olemaan kuuliaisia ja nöyriä Jumalan tahdolle. Vain täten meistä tulee Jumalan valtakunnan kansalaisia ja vain täten me saavutamme iankaikkisen elämän.