‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

Ensimmäinen periaate: Totuuden etsiminen

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

Ensimmäinen periaate: Totuuden etsiminen

sivu 151

Avenue de Camoens 4, Pariisi

Marraskuun 10. päivänä 1911

Bahá'u'lláhin opetusten ensimmäinen periaate on totuuden etsiminen.

Onnistuakseen totuuden etsimisessä ihmisen täytyy ensimmäiseksi sulkea silmänsä kaikille menneisyyden perinteellisille uskomuksille.

Juutalaisilla on perinteellisiä uskomuksia, buddhalaiset ja zarathustralaiset eivät ole niistä vapaat, eivät myöskään kristityt. Vähitellen kaikki uskonnot ovat joutuneet perinteiden ja dogmien kahleisiin.

Kukin uskonto pitää itseään ainoana totuuden vartijana ja ajattelee, että jokainen muu uskonto koostuu erheistä. Se yksin on oikeassa, kaikki muut ovat väärässä. Juutalaiset uskovat, että ainoastaan heillä on totuus, ja tuomitsevat kaikki muut uskonnot. Kristityt vakuuttavat, että heidän uskontonsa on ainoa oikea uskonto ja että kaikki muut ovat vääriä. Samoin buddhalaiset ja muhamettilaiset. − Kaikki he ovat rajoittuneita. Jos kaikki tuomitsevat toisensa, mistä voimme etsiä totuutta? Koska kaikki ovat toistensa kanssa ristiriidassa, ne eivät kaikki voi olla sivu 152 oikeita. Jos jokainen uskoo, että nimenomaan hänen oma uskontonsa on ainoa oikea uskonto, hän sulkee silmänsä toisissa olevalle totuudelle. Jos esimerkiksi juutalainen on sidottu Israelin uskonnon ulkonaisiin muotoihin, hän ei suostu huomaamaan, että missään muussa uskonnossa voi olla totuutta. Sen täytyy kokonaan sisältyä hänen omaan uskontoonsa.

Tästä syystä meidän tulisi irrottautua uskonnon ulkonaisista muodoista ja tavoista. Meidän täytyy tajuta, että nämä muodot ja tavat, kuinka kauniita ne lienevätkin, ovat vain vaatteita, jotka peittävät jumalallisen totuuden lämpimän sydämen ja elävät jäsenet. Meidän on hylättävä perinteelliset ennakkoluulot onnistuaksemme löytämään totuuden kaikkien uskontojen ytimestä. Jos zarathustralainen uskoo, että aurinko on Jumala, kuinka hän silloin voi liittyä yhteen muiden uskontojen kanssa? Kuinka voivat epäjumalanpalvojat, niin kauan kuin he uskovat monenlaisiin epäjumaliinsa, ymmärtää Jumalan ykseyden?

On siis selvää, että edistyäksemme totuuden etsinnässä meidän on hylättävä taikausko. Jos kaikki etsijät seuraisivat tätä periaatetta, he saisivat selkeän näkemyksen totuudesta.

Jos viisi ihmistä kokoontuu yhdessä etsimään totuutta, heidän on aloitettava siitä, että he vapautuvat kaikista omista erikoisolosuhteistaan ja luopuvat kaikista ennakolta omaksutuista ajatuksista. Löytääksemme totuuden meidän on luovuttava ennakkoluuloistamme, omista mitättömistä käsityksistämme. Avoin ja vastaanottava mieli on välttämätön. Jos maljamme on täynnä itseämme, siinä ei ole lainkaan tilaa elämänvedelle. Se että kuvittelemme itse olevamme sivu 153 oikeassa ja kaikkien muiden väärässä, on suurin kaikista esteistä tiellämme kohti ykseyttä, ja ykseys on välttämätön totuuden saavuttamiseksi, sillä totuus on yksi.

Sen vuoksi on ehdottoman välttämätöntä, että hylkäämme omat erityiset ennakkoluulomme ja uskomuksemme, jos vakavasti tahdomme etsiä totuutta. Ellemme mielessämme tee selväksi eroa dogmin, uskomuksen ja ennakkoluulon välillä toisaalta ja totuuden toisaalta, emme voi onnistua. Kun vakavasti etsimme jotakin, etsimme sitä kaikkialta. Tätä periaatetta meidän on noudatettava etsiessämme totuutta.

Tiede on hyväksyttävä. Mikään totuus ei voi olla ristiriidassa toisen totuuden kanssa. Valo on hyvä, missä lampussa se palaneekin. Ruusu on kaunis, missä puutarhassa se kukkineekin. Tähdellä on sama kirkkaus, loistaa se idästä tai lännestä. Olkaa vapaat ennakkoluuloista, silloin rakastatte Totuuden aurinkoa, miltä taivaanrannan kohdalta se sitten nouseekin. Ymmärrätte, että jos totuuden jumalallinen valo loisti Jeesuksessa Kristuksessa, se myös loisti Mooseksessa ja Buddhassa. Vilpitön etsijä päätyy tähän totuuteen. Tätä tarkoitetaan 'totuuden etsimisellä'.

Totuuden etsiminen merkitsee myös, että meidän on oltava valmiit luopumaan kaikesta minkä olemme aikaisemmin oppineet, kaikesta mikä voisi estää kulkuamme totuuden tiellä. Emme saa pelätä kasvatuksemme aloittamista aivan alusta, jos niin on välttämätöntä. Emme saa antaa rakkautemme mitään uskontoa tai henkilöä kohtaan sokaista silmiämme, niin että joudumme taikauskon kahleisiin. Sitten kun olemme päässeet irti kaikista näistä kahleista ja sivu 154 etsimme vapautunein mielin, pystymme saavuttamaan päämäärämme.

”Etsikää totuutta, totuus tekee teidät vapaiksi.” Siten me näemme totuuden kaikissa uskonnoissa, sillä totuutta on kaikissa ja totuus on yksi.