Sisällys

Bahá'íden on työskenneltävä koko sydämestään ja sielustaan parempien olosuhteiden aikaansaamiseksi maailmassa

sivu 112

Marraskuun 19. päivänä 1911

Kuinka riemullista onkaan nähdä tällainen kokous, sillä tämä on todellakin 'taivaallisten ihmisten' kohtaaminen.

Meitä kaikkia sitoo yhteen sama jumalallinen tavoite. Meillä ei ole mitään aineellista vaikutinta, ja hartain toivomuksemme on viedä Jumalan rakkautta kaikkeen maailmaan.

Me työskentelemme ja rukoilemme ihmiskunnan ykseyden puolesta, niin että kaikki maan rodut tulisivat yhdeksi roduksi, kaikki maat yhdeksi maaksi, ja kaikki sydämet sykkisivät kuin yksi sydän työskennellen yhdessä täydellisen ykseyden ja veljeyden hyväksi.

Ylistys olkoon Jumalalle siitä, että ponnistelumme ovat vilpittömät ja sydämemme ovat kääntyneet Valtakunnan puoleen. Korkein kaipauksemme on, että totuus saisi sijaa maailmassa, ja tässä toivossa me lähestymme toisiamme rakkauden ja kiintymyksen hengessä. Kaikki ovat mukana koko sydämestään ja sivu 113 epäitsekkäästi, valmiina luopumaan henkilökohtaisista tavoitteistaan sen ylevän ihanteen vuoksi, jota kohti he ponnistelevat: ihmistenvälisen veljellisen rakkauden, rauhan ja ykseyden vuoksi.

Älkää epäilkö sitä, että Jumala on kanssamme, oikealla puolellamme ja vasemmalla puolellamme, ja että Hän päivä päivältä saa lukumäärämme lisääntymään ja että kokouksemme tulevat kasvamaan voimassaan ja merkityksessään.

Hartain toivomukseni on, että te kaikki olette toisille siunauksena, että voitte antaa näön henkisesti sokeille, kuulon henkisesti kuuroille, ja elämän niille, jotka ovat kuolleita synnissä.

Auttakaa niitä, jotka ovat vajonneet materialismiin, tajuamaan jumalallinen perimysoikeutensa, ja kannustakaa heitä nousemaan ja olemaan perintöoikeutensa arvoisia, niin että ihmiskunnan maailma teidän ponnistustenne avulla muuttuisi Jumalan ja Hänen valittujensa valtakunnaksi.

Kiitän Jumalaa siitä, että työskentelemme yksimielisinä tämän suuren ihanteen palveluksessa, että minun toivomukseni ovat teidänkin toivomuksianne ja että työskentelemme yhdessä täydellisessä sopusoinnussa.

Tällä hetkellä näemme maan päällä julman sodan murheellisen näyn. Ihminen surmaa ihmisveljensä itsekkään tavoitteen tähden ja laajentaakseen omia alueitaan. Tämän epäjalon pyrkimyksen vuoksi viha on vallannut hänen sydämensä ja entistä enemmän verta vuodatetaan.

Uusia taisteluja käydään, armeijoita vahvistetaan, lisää tykkejä, lisää aseita, lisää kaikenlaisia räjähdysaineita sivu 114 lähetetään toisiin maihin − tällä tavoin katkeruus ja viha päivä päivältä kasvavat.

Mutta tämä joukko, kiitos Jumalalle, kaipaa ainoastaan rauhaa ja ykseyttä, ja koko sydämestään ja sielustaan sen täytyy työskennellä parantaakseen maailman tilannetta.

Te, jotka olette Jumalan palvelijoita, taistelette sortovaltaa, vihaa ja eripuraisuutta vastaan, jotta sodat loppuisivat ja Jumalan rauhan ja rakkauden lait voitaisiin pysyvästi toteuttaa ihmisten keskuudessa.

Tehkää työtä! Tehkää kaikin voimin työtä, levittäkää Valtakunnan asiaa ihmisten keskuuteen. Opettakaa omahyväisiä nöyrinä kääntymään Jumalan puoleen, synnintekijöitä luopumaan synnistä, ja odottakaa iloisin toivein Valtakunnan tuloa.

Rakastakaa ja totelkaa taivaallista Isäänne ja olkaa vakuuttuneita, että jumalallinen apu annetaan teille. Totisesti, minä sanon teille, että te todellakin tulette valloittamaan maailman!

Olkaa luottavaisia, kärsivällisiä ja rohkeita -- tämä on vain alkua, mutta varmastikin te menestytte, sillä Jumala on teidän kanssanne.