‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa

‘Abdu'l-Bahán sanoja Foyer de l'Ame -kirkossa Pariisissa

Lähdetiedostona käytetty: ‘Abdu'l-Bahán puheita Pariisissa, 1984

Sisällys

‘Abdu'l-Bahán sanoja Foyer de l'Ame -kirkossa Pariisissa

sivu 137

Marraskuun 26. päivänä 1911

Ne lämpimät sanat, joita minulle on osoitettu, ovat syvästi liikuttaneet minua, ja toivon, että todellinen rakkaus ja kiintymys päivä päivältä kasvavat keskuudessamme. Jumala on säätänyt, että rakkaus vaikuttaa elävänä voimana maailmassa. Ja te kaikki tiedätte, miten riemumielin puhun rakkaudesta.

Kaikkina aikoina Jumala on lähettänyt profeettansa maailmaan palvelemaan totuuden asiaa. Mooses toi totuuden lain, ja kaikki Israelin profeetat Hänen jälkeensä yrittivät sitä levittää.

Kun Jeesus tuli, Hän sytytti totuuden liekehtivän soihdun ja kantoi sitä korkealla, jotta se valaisisi koko maailman. Hänen jälkeensä tulivat Hänen valitut apostolinsa, ja he vaelsivat kauas eri maihin vieden Mestarinsa opetusten valoa pimeään maailmaan, lähettäen vuorostaan nuo opetukset eteenpäin.

Sitten tuli Muhammed, joka omana aikanaan ja omalla tavallaan levitti totuuden tuntemusta villin kansanheimon keskuuteen. Tämä on aina ollut Jumalan valittujen tehtävä.

Niinpä kun Bahá'u'lláh viimein ilmaantui Persiassa, sivu 138 oli Hänenkin palava toiveensa sytyttää jälleen kaikissa maissa totuuden himmenevä valo. Kaikki Jumalan pyhät ovat koko sielustaan ja sydämestään yrittäneet levittää rakkauden ja ykseyden valoa kaikkialle maailmaan, jotta aineellisuuden pimeys häviäisi ja henkisyyden valo saisi loistaa ihmislasten keskuudessa. Silloin viha, panettelu ja murhaaminen häviäisivät, ja niiden sijasta vallitsisivat rakkaus, ykseys ja rauha.

Kaikki Jumalan Ilmaisijat ovat tulleet samassa tarkoituksessa ja kaikki he ovat koettaneet johdattaa ihmisiä hyveen poluille. Kuitenkin me, heidän palvelijansa, yhä väittelemme keskenämme. Miksi on näin? Miksi me emme rakasta toisiamme emmekä elä sovussa?

Tämä johtuu siitä, että olemme sulkeneet silmämme kaikkien uskontojen perusperiaatteelle: että Jumala on yksi, että hän on meidän kaikkien Isä, että Hän on upottanut meidät kaikki armonsa valtamereen ja on huolehtivassa rakkaudessaan suojellut ja varjellut meitä.

Totuuden kirkas aurinko loistaa kaikille samalla tavalla, jumalallisen armon vedet ympäröivät jokaisen ja jumalallinen suosio tulee kaikkien Hänen lastensa osaksi.

Tämä rakastava Jumala tahtoo rauhaa kaikille luoduilleen. Mistä syystä he siis käyttävät aikansa sotimiseen?

Hän rakastaa ja varjelee kaikkia lapsiaan. Minkä tähden he unohtavat Hänet?

Hän osoittaa meille kaikille isällistä huolenpitoaan. Miksi me hylkäämme veljemme?

Kun me siis ymmärrämme, kuinka Jumala rakastaa sivu 139 meitä ja huolehtii meistä, meidän epäilemättä tulisi toimia elämässämme siten, että me tulisimme enemmän Hänen kaltaisikseen.

Jumala on meidät kaikki luonut, joka ainoan meistä. Miksi me toimimme vastoin Hänen toivomuksiaan, vaikka olemme kaikki Hänen lapsiaan ja rakastamme samaa Isää? Kaikki nämä erimielisyydet, joita joka puolella näemme, nämä väittelyt ja ristiriidat, aiheutuvat siitä, että ihmiset takertuvat muotoihin ja ulkonaisiin menoihin ja unohtavat yksinkertaisen perustotuuden. Uskontojen ulkonaiset muodot ovat erilaiset ja aiheuttavat väittelyjä ja vihamielisyyttä. Todellisuus sitä vastoin on aina sama ja aina yksi. Todellisuus on totuus, ja totuus on jakamaton. Totuus on Jumalan johdatusta, se on maailman valo, se on rakkaus, se on armo. Nämä totuuden ominaisuudet ovat myös inhimillisiä hyveitä, joihin Pyhä Henki innoittaa.

Pysykäämme kaikki lujina totuudessa. Silloin me olemme todella vapaat.

Se päivä lähestyy, jolloin kaikki maailman uskonnot yhdistyvät, sillä periaatteessa ne kaikki ovat jo nyt yksi. Niiden hajaannukseen ei ole mitään syytä, sillä vain ulkonaiset muodot erottavat ne toisistaan. Ihmislasten keskuudessa jotkut sielut kärsivät tietämättömyydestä, rientäkäämme heitä opettamaan. Jotkut ovat kuin lapset, jotka tarvitsevat huolenpitoa ja kasvatusta kunnes varttuvat aikuisiksi. Jotkut ovat sairaita, heille meidän täytyy viedä jumalallista parannusta.

Olivatpa he tietämättömiä, lapsellisia tai sairaita, heitä on rakastettava ja autettava eikä hyljeksittävä heidän epätäydellisyytensä vuoksi.

sivu 140

Uskonnon oppineiden tehtävänä oli tuoda kansoille henkistä parannusta ja aikaansaada ykseys kansakuntien keskuudessa. Jos heistä tulee eripuraisuuden aiheuttajia, on parempi, ettei heitä lainkaan ole. Lääke annetaan tautia parantamaan, mutta jos se vain pahentaa tautia, on parempi olla sitä käyttämättä. Jos uskonto on pelkästään eripuraisuuden aiheuttaja, on parempi, ettei sitä ole.

Kaikki Jumalan maailmaan lähettämät jumalalliset Ilmaisijat olisivat kestäneet hirvittävät vaikeutensa ja kärsimyksensä pelkästään sen toivonkin tähden, että saisivat levittää totuutta, ykseyttä ja sopusointua ihmisten keskuuteen. Kristus kesti elämässään surua, tuskaa ja murhetta voidakseen antaa maailmalle täydellisen esimerkin rakkaudesta, mutta tästä huolimatta me jatkuvasti käyttäydymme aivan päinvastaisessa hengessä toinen toistamme kohtaan.

Rakkaus on Jumalan ihmiselle antaman tavoitteen perusta, ja Hän on käskenyt meidän rakastaa toinen toistamme niin kuin Hän meitä rakastaa. Kaikki ne erimielisyydet ja väittelyt, joita kaikkialla kuulemme, ovat omiaan lisäämään aineellisuutta.

Suurin osa maailmaa on vajonnut aineellisuuteen eikä Pyhän Hengen siunauksista välitetä. Todellista henkisyyttä on vähän, ja maailmassa tapahtuva edistys on enimmäkseen aineellista. Ihmiset ovat muuttumassa kuolevien eläinten kaltaisiksi, sillä me tiedämme, ettei eläimillä ole henkistä ymmärrystä, ne eivät käänny Jumalan puoleen, niillä ei ole uskontoa. Nämä kuuluvat yksistään ihmiselle, ja jos ne häneltä puuttuvat, hän on luonnon vanki eikä vähääkään eläintä parempi.

Kuinka ihmistä voi tyydyttää pelkkä eläimellinen sivu 141 olemassaolo, kun Jumala on tehnyt hänestä niin ylevän olennon? Koko luomakunta on sidottu luonnonlakeihin, mutta ihminen on pystynyt voittamaan nämä lait. Aurinko, voimastaan ja loistostaan huolimatta, on sidottu luonnonlakeihin eikä voi poiketa radaltaan hiuskarvankaan vertaa. Suuri ja mahtava valtameri on voimaton muuttamaan vesiensä vuoksea ja luodetta. Mikään ei voi vastustaa luonnonlakeja paitsi ihminen.

Mutta ihmiselle Jumala on antanut sellaisen ihmeellisen voiman, että hän voi ohjata ja hallita luontoa ja voittaa sen.

Luonnonlain mukaisesti ihminen kävelee maankamaralla, mutta hänpä valmistaakin aluksia ja lentää ilmassa. Hänet on luotu elämään kuivalla maalla, mutta hän kulkee merellä ja matkustaa meren syvyyksissä.

Hän on oppinut hallitsemaan sähkövoiman ja hän käsittelee sitä tahtonsa mukaan ja vangitsee sen lamppuun. Ihmisääni on tarkoitettu kantautumaan vain lyhyille etäisyyksille, mutta ihmisen kyvyt ovat sellaiset, että hän on rakentanut laitteita, joiden avulla hän voi puhua idästä länteen. Kaikki nämä esimerkit osoittavat, miten ihminen pystyy hallitsemaan luontoa ja miten hän ikään kuin vääntää miekan kädestä ja käyttää sitä luontoa itseään vastaan. Kun näemme, että ihminen on luotu luonnon herraksi, kuinka mieletöntä hänen onkaan muuttua luonnon orjaksi. Miten tietämätöntä ja typerää onkaan palvoa ja jumaloida luontoa, kun Jumala hyvyydessään on tehnyt meidät luonnon herroiksi. Jumalan voima on kaikkien nähtävissä. Kuitenkin ihmiset sulkevat silmänsä eivätkä näe sitä. Totuuden aurinko sivu 142 loistaa kaikessa kirkkaudessaan, mutta ihminen, joka pitää silmänsä lujasti suljettuina, ei voi nähdä Hänen loistoaan. Harras rukoukseni Jumalalle on, että te kaikki saisitte Hänen armonsa ja laupeutensa avulla liittyä yhteen ja että rajaton ilo täyttäisi teidät.

Pyydän teitä kaikkia, jokaista teistä, liittämään rukouksenne minun rukouksiini anoen, että sota ja verenvuodatus loppuisivat ja että rakkaus, ystävyys, rauha ja ykseys vallitsisivat maailmassa.

Näemme, kuinka veri on kautta aikakausien tahrannut maanpinnan. Mutta nyt suuremman valon säde on tullut, ihmisen äly on suurempi, henkisyys alkaa kasvaa, ja aivan varmasti koittaa aika, jolloin maailman uskonnot ovat rauhassa keskenään. Unohtakaamme eripuraiset väittelyt ulkonaisista muodoista ja liittykäämme yhteen edistääksemme ykseyden jumalallista asiaa, kunnes koko ihmiskunta tietää olevansa yhtä perhettä, jota liittää yhteen rakkaus.