slide

Bahá’í­-kirjallisuus

Bahá’í­-uskossa ei ole yhtä pyhää kirjaa, vaan pyhiin kirjoituksiin lukeutuvat Bahá’u’lláhin ja Bábin ilmaisemat kirjat ja muistiot. Tekstit eivät ole perimätietoa vaan Báb ja Bahá’u’lláh kirjoittivat tai sanelivat itse arabiaksi ja persiaksi ja vahvistivat alkuperäistekstinsä sineteillään. Bahá’u’lláhin teoksia ja bahá'í­-kirjallisuutta on käännetty yli 800 kielelle.

Bahá’í­-kirjallisuuden tärkeimmät teokset on julkaistu suomeksi ja ostettavissa osoitteesta bahaikirjakauppa.fi.

Bahá’u’lláh

 • Bahá’u’lláh 1817–1892 -lausunto esittelee lyhyesti Bahá’u’lláhin tehtävän ja opetukset Hänen elämänsä ja kirjoitustensa kautta. Lue tästä, kuuntele äänikirjana tai osta verkkokaupasta.
 • Kaikkein pyhin kirja (Kitáb-i-Aqdas) on teos, jossa Bahá’u’lláh esittää uskonnon lait ja yhteiskunnalliset rakenteet, jotka tarvitaan koko ihmiskunnan ykseyden ylläpitämiseksi. Osta verkkokaupasta.
 • Varmuuden kirja (Kitáb-i-Iqán) on teos, jossa Bahá’u’lláh selittää maailman uskontojen jatkumon ja perustavanlaatuisen ykseyden sekä selventää Uuden testamentin ja Koraanin jakeita, joita uskonnolliset johtajat ja uskontojen harjoittajat ovat väärinymmärtäneet. Lue tästä tai osta verkkokaupasta.
 • Kätketyt sanat on teos, joka aforismien muodossa kiteyttää ihmissielun luonteen ja elämän tarkoituksen perimmäisiä kysymyksiä sekä kertaa maailmanuskonnoissa toistuvat eettiset opetukset. Lue tästä tai osta verkkokaupasta.
 • Muita Bahá’u’lláhin suomennettuja teoksia ovat kokoomateokset Poimintoja Bahá’u’lláhin kirjoituksista (lue tästä tai osta verkkokaupasta), Bahá’u’lláhin muistiot (osta verkkokaupasta) ja Bahá’u’lláhin julistus (lue tästä tai osta verkkokaupasta).

‘Abdu’l-Bahá

Bahá’u’lláhin teosten lisäksi hänen poikansa ‘Abdu’l-Bahán kirjoitukset ja puheet ovat bahá'í­lle olennainen ohjauksen lähde. Bahá’u’lláh totesi testamentissaan ‘Abdu’l-Bahán ymmärryksen hänen opetuksistaan olevan niin perinpohjainen, että hänen tulkintansa ohjaavat yhtä lailla bahá'í­ta. ‘Abdu’l-Bahán teoksista on julkaistu suomeksi muun muassa:

 • Puheita Pariisissa, johon on koottu ‘Abdu’l-Bahán vuonna 1911 Pariisissa pitämät puheet bahá’í­-uskon keskeisimmistä opetuksista ja maailmanrauhaa rakentavan ihmisyyden periaatteista. Lue tästä tai osta verkkokaupasta.
 • Jumalallisen suunnitelman muistiot osoittaa ”suuntaviivat uskon järjestelmälliselle viemiselle kaikkialle maailmaan”. Osta verkkokaupasta.

Rukouksia

 • Rukoilu on henkistä keskustelua Jumalan kanssa. Ohessa valikoima Bahá’u’lláhin, Bábin ja ‘Abdu’l-Bahán ilmaisemia rukouksia, joiden kautta Jumalan puoleen voi kääntyä mietiskelyn hengessä, pyytäen opastusta ja ohjausta. Lue tästä.

Luonto

 • Bahá’í-usko arvostaa luontoa suuresti. Luonto heijastaa Jumalan nimiä ja ominaisuuksia. Kaikkien ihmisten yhteisenä vastuuna on tehdä yhteistyötä paitsi rauhan, myös maailman ekologisen tasapainon säilyttämiseksi. Maailman luonnonvarojen suojeleminen on kokoelma otteita, jotka avaavat bahá’í-luontokäsitystä. Lue tästä.
 • Luonto ja ympäristö tarjoaa bahá'í-näkökulman ympäristöaiheisiin. Dokumentti laadittiin Maailman luonnonsäätiön (WWF) Luonnonsuojelu ja uskonto -verkoston luomisen yhteydessä. Lue tästä. 

Yhteiskunta

 • Vuonna 1985 bahá’í-uskon korkein hallintoelin Yleismaailmallinen Oikeusneuvosto osoitti sanoman kaikille ihmisille. Lupaus maailmanrauhasta on julkaisu, joka kehottaa näkemään kaikki maailman asukkaat ja kansakunnat yhden yleismaailmallisen ihmisperheen jäseninä. Lue tästä.
 • Miesten ja naisten tasa-arvo: uusi todellisuus on lyhyt katsaus bahá’í-näkemykseen sukupuolten välisestä yhdenvertaisuudesta. Lue tästä.
 • Ihmiskunnan hyvinvointi luo vision edellytyksistä ihmiskunnan kukoistukselle ja rauhan rakentamiselle. Lue tästä.
 • Kuka kirjoittaa tulevaisuutta? on Bahá’í Kansainvälisen Yhteisön, maailmanlaajuista bahá’í-yhteisöä edustavan kansalaisjärjestön, valmistelema julkaisu. Se tutkii viime vuosisadan tapahtumia ja haasteita Bahá’u’lláhin opetusten kautta. Julkaisu ottaa huomioon myös orastavan ihmiskunnan ykseyden ja ammentaa näkökulmansa siitä. Lue tästä.
 • Kansakunnat käännekohdassa on Bahá’í Kansainvälisen Yhteisön vuoden 1995 lausunto Yhdistyneiden Kansakuntien täytettyä 50 vuotta. Lue tästä.  
 • Valon vuosisata luo katsauksen bahá'í-näkökulmasta viime vuosisadan perustavanlaatuisiin muutoksiin yhteiskunnissamme. Teos on laadittu Yleismaailmallisen Oikeusneuvoston ohjauksessa. Vain osa tekstistä on suomennettu. Lue esipuhe suomeksi tai lue koko teos englanniksi. 
 • Maailman uskonnollisille johtajille on Yleismaailmallisen Oikeusneuvoston julkaisu vastineeksi maailmanlaajuisille mullistuksille. Se esittelee bahá’í-näkemyksen uskonnon roolista modernissa maailmassa. Lue tästä. 
 • Yksi yhteinen usko on Yleismaailmallinen Oikeusneuvoston ohjauksessa laadittu lausunto vuodelta 2005. Se tarkastelee eri uskontojen pyhien kirjoitusten kautta nykypäivän uskonnollista kriisiä ja tarjoaa näkemyksen maailmanuskontojen ykseydestä. Lue tästä.

Englanniksi

 • In September of 1986 the World Wide Fund for Nature (WWF) launched its Network on Conservation and Religion, bringing religious leaders representing Buddhists, Christians, Hindus, Jews and Muslims together with environmental leaders in Assisi, Italy. Each of the five religions represented there issued a declaration on nature. As of October 1987, the Bahá'ís became the sixth major religion to join this new alliance, and put forward the Bahá’í Statement on Nature in support of the Network's objectives. Read here.
 • Conservation and Sustainable Development in the Baha'i Faith is a paper presented by the Bahá’í International Community to the Summit on the Alliance Between Religions and Conservation. The summit involved leaders from nine major faiths: Bahá’í­, Buddhist, Christian, Hindu, Islamic, Jain, Jewish, Sikh, and Taoist. Read here.
 • Billions Arising: Releasing the Universal Capacity for Transformative Social Change is a statement of the Bahá’í International Community to the 57th session of the United Nations Commission for Social Development. Read here.
 • Towards a Just Economic Order: Conceptual Foundations and Moral Prerequisites is a statement of the Bahá’í International Community to the 56th session of the United Nations Commission for Social Development. Read here.
 • From Deficit to Abundance: Seeing Capacity for Meaningful Contribution in all Populations and People is a statement of the Bahá’í International Community to the 55th Session of the United Nations Commission for Social Development. Read here.
 • Toward Prosperity: The Role of Women and Men in Building a Flourishing World Civilization is Bahá’í International Community’s Contribution to the 61st United Nations Commission on the Status of Women. Read here.
 • Toward a New Discourse on Religion and Gender Equality is Baháí International Community’s Statement to the 59th Commission on the Status of Women and on the 20th Anniversary of the Fourth World Conference on Women. Read here.
 • Contributing to an Ever-Advancing Civilization: The Baha'i International Community and the United Nations is a statement to the Third Nishan Forum on World Civilizations. Read here.
 • Builders of Civilization: Youth and the Advancement of Humankind is a contribution of the Bahá’í International Community to the 2014 World Conference on Youth. Read here.
 • To the United Nations Climate Change Conference in Lima, Peru is a statement addressed  to those assembled for the United Nations Climate Change Conference in Lima, Peru in November 2014. Read here.