Suomen bahá'í-yhteisön kansalliset nettisivut.

Hartaustilaisuudet Lastentunnit
Opintopiirit Varhaisnuorten toiminta Miten meistä tuli bahá'íta?

Bahá'í-lukio

Bahá'í-lukio on Suomen bahá'í-yhteisön tarjoama avoin opintokokonaisuus, joka auttaa bahá'í-nuoria bahá'í-uskon kirjoituksiin syventymisessä ja niiden soveltamisessa elämän kysymyksiin sekä kestävien yhteisöjen rakentamiseen.

Bahá'í-lukio muodostuu viidestä vuosikurssista, joista kukin muodostaa yhden aihekokonaisuuden. Näillä kursseilla opiskellaan tiettyjä aihepiirejä bahá'í-kirjoitusten tutkimisen ja keskustelujen avulla. Tarkoituksena on, että opiskelijat oppivat soveltamaan oppimaansa henkilökohtaiseen elämäänsä ja pyrkimyksissään palvella yhteistä hyvää.

Bahá'í-lukio aloitetaan 15-vuotiaana, useimmiten peruskoulun viimeisellä luokalla, ja se jatkuu toisen asteen koulutuksen aikana. Bahá'í-lukioon ovat tervetulleita kaikki halukkaat uskontoon ja elämänkatsomukseen katsomatta.

Bahá'í-lukion opetussuunnitelma löytyy tästä.

Bahá'í-lukio täyttää opetussuunnitelman perusteet peruskoulun ja lukion osalta. Opetushallitus on hyväksynyt Bahá'í-lukiossa suoritetut kurssit uskonnon tai elämänkatsomustiedon opintoja vastaaviksi yläasteella ja lukiossa.

”Minkä tahansa päämäärän saavuttaminen riippuu tiedosta, tahdosta ja toiminnasta. Elleivät nämä kolme ehtoa täyty, mikään ei toteudu eikä mitään saavuteta.” – 'Abdu'l-Bahá