Suomen bahá'í-yhteisön kansalliset nettisivut.

Hartaustilaisuudet Lastentunnit
Opintopiirit Varhaisnuorten toiminta Miten meistä tuli bahá'íta?

Varhaisnuoret

Ikävaihe 12-15 vuoteen edustaa erityistä aikaa yksilön elämässä. Juuri näinä vuosina lapsuus jää taakse ja ihminen käy läpi syvällisen muutoksen. Bahá’í-näkökulmasta tämä aika on ihmisen persoonan kehittymisen kannalta kriittinen: nuoruudessa vakiintuvat ajatus- ja käytösmallit vaikuttavat läpi koko loppuelämän.

'Abdu'l-Bahá kuvaa nuoruuden ihmiselämän kevätaikana, joka erottuu muista elämän vaiheista parhaimpana. Hän haastaa nykyisen asenneilmaston, jossa teinien nähdään olevan hieman hukassa: “Teidän tulisi ponnistella päivin ja öin, että taivaallisella voimalla varustettuina, loistavien vaikuttimien innoittamana -- teistä tulisi ihmismaailman koristeita”.

Bahá’ít pitävät nuorten roolia yhteiskunnassa erittäin merkittävänä. Yksi opintopiirien kursseista on suunnattu varhaisnuorten valmentajien kouluttamiseen. Se synnyttää kaikille avointa pienryhmätoimintaa paikallisella tasolla, jonka tavoitteena on varhaisnuorten henkinen voimauttaminen. Toiminta tukee heitä löytämään omat vahvuutensa ja valjastamaan ne koko ihmiskunnan hyödyksi. Mikäli haluat tietää lisää toiminnasta tai osallistumisesta, ota yhteyttä paikkakuntasi lähimpään baha'i-yhteisöösi

“Teidän tulee erottua muista ihmisistä pyhyytenne ja irrottautuneisuutenne, aikomustenne ylevyyden, jalomielisyytenne, päättäväisyytenne, lujuutenne, päämäärienne korkeuden ja henkisten ominaisuuksienne ansiosta...”
– ‘Abdu’l-Bahá